YENY SOL

                  

 Baraka Okuma-Tarty?ma gurubu Tufan Erhürman’yn YENY SOL – “Kybrys Türk Soluna ele?tirel bir baky?kitabyny okumaya ba?lyyor. Her Per?embe saat 18:00’da Baraka’da bulu?arak gerçekle?tirdi?imiz okumalara siz de davetlisiniz.

                        

Baraka okuma-tarty?ma gurubu 19 A?ustos tarihinde F. Engels’in “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” isimli çaly?masyny bitirdi. Gayet verimli bir okuma tarty?ma sürecinin ardyndan, okuma tarty?ma grubuna katylanlar tarafyndan yeni okunacak kitap belirlendi. Öneriler arasyndan herkesin hem fikir olmasy ile Tufan Erhürman’yn yeni çykan kitaby, “YENY SOL” okunmasy için kararla?tyryldy.

                                   

Yazaryn Gaile dergisindeki çe?itli tarihlerde yayynlanmy? olan makalelerinden derleme olan “YENY SOL” kitabynda hem Kybrys’taki güncel duruma dair de?inmeler yer alyrken hem de yazaryn ‘nasyl bir sol?’ sorusuna verdi?i cevaplar mevcut.