Ne?e Ya?yn ile Dayany?ma Gecesi

Ne?e Ya?yn’yn “Üzgün Kyzlaryn Gizli Tarihi” kitaby üzerinden gerçekle?en fa?ist ve cinsiyetçi saldyrylar üzerinen 22 Ekim 2007 tarihinde Baraka bir bildiri yayynlayarak Ne?e Ya?yn ile dayany?masyny bildirmi?ti. Ayny bildiride “yazary, ilk fyrsatta düzenleyece?imiz bir ?iir-müzik gecesinde onur konu?u olarak görmek bizleri mutlu edecektir” denilmi?ti.

  

28 Kasym 2007 tarihinde, hala devam eden fa?ist tehditler kar?ysynda biraraya gelen sekiz örgüt Ne?e Ya?yn’yn onur konu?u oldu?u bir gece organize ettiler. KTÖS lokalinde gerçekle?en ve Sol Anahtary’nyn da konser verdi?i etkinlikte ?iirler, ?arkylar ve fa?izme kar?y ortak mücadele üzerine sohbetler yer aldy.

8 Örgütün Ortak Bildirisi