Lapta Yürüyü?ü

2004 yylynyn Eylül ayynda Lapta bölgesine bir do?a yürüyü?ü organize ettik.