Bary? Yçin Sinema

19 Mart 2005 tarihinde , Irak’yn uluslararasy hukuka ve dünya kamuoyu vicdanyna aykyry olarak i?gal edilmesinin 2. yyldönümü dolayysyyla, Kybrys Türk Ö?retmenler Sendikasy ve Baraka Kültür Merkezi ortak etkinlik düzenledi.

Türkiye’nin dört bir yanyndan gönderilen 1’er dakikalyk Bary? filmleri “Sava? Çekilir ?ey De?il” ba?ly?y altynda toplu olarak gösterildi. Toplam 100 bary? filminden olu?an, 100 dakikalyk gösterime “Bary? Yçin Sinema” projesinden Ybrahim Gür?at Özdamar’da Türkiye’den gelerek katyldy.

Tüm Türkiye’de ücretsiz olarak gerçekle?en gösterim, Kybrys’ta da ayny anda gösterilmi? oldu.

 

 

 

%100 Bary? Yçin, 100 film ve yapymcylary ?öyle:

Bary?yn Renkleri (Duygu Yyldyrym) Küçük Asker (Metin Koca) Bir Dakika (Halit Soysal) Biz Ya?arken Bary? (Firuz Kutal) Zaman-la-ma (Zuhal Çetin Özkan) Leke (Taylan Pinçe) Bary? Güvercini (M. Eser Eken) Bary? Duvary (Erdinç Özkapy) Sava?ma (Güçlü Gülan, Gözde Gülan ve Ozan Akyncy) Bary?yn Bir Ba?ka Yüzü (Seyfi Y?man) Çark (Denizcan Yüzgül) Son Dakika (Yalçyn Çydamly) Oyun (Bingöl Elmas) Kurmaca (Dilek Çolak) Sessiz Kriz (Bary? Özkaya) Bary? Yollarda (Ba?ak Ertür) Hangi Yarysy (Gür?at Özdamar) Balta (Zeynep Arykan) Ta?yyycy (Güne? Terkol ve Özgür Erkök) Ve Sava? Bitti (Nebahat Arslan) Son Pompacy (Hamdi Cemal Varol) Bary? Çok Sykycy (Any Sa?kan, Can Özkaplan, Süreyya Çakyr, Yücel Ünlü) Borsa-Bary?-Madalya (Canol Kocagöz ve ?akir Uysal) Masal (Asly Büyükköksal) Bary?, Hymm (Ylksen Kysacyk) Güvercinleri de Vururlar (Murat Güngör) Strateji (Hamit Annak) Sevgilerimle Frosso (Koray Tarhan) Sava? Boktan Bir ?eydir (Nur Dönmez) Hayattan (Gökçe Ergün) Saklambaç (I?yl Sönmez) Bary? Yerli Yerinde (Deniz Kahveci) Yüzyüze (Do?uhan Uluca) Heykelin Dü?ü (Kyvanç Sezer ve Yetkin Meriç) Sava? (Jan Fuchs) Bary? (Jan Levent Claas) 11 Eylül (Denizcan Yüzgül) Bilgi Kitaby (Betül Çelik) Zemin Syfyryn Alty (Gizem Yarbil) Bycyr (U?ur Gençkan) Deccal (Veysel Diker) Nehir (Burcu Öztürk) Metal Çiçekler (Cenk Telimen) Kabus (I?yn Buzcu ve Mihriban Çumraly) Küre (Yi?it Kocagöz) Bary?yn Rengi (Aydyn Erel) Kirli Petrol (Volkan Kavas) Sapyk (Nurcan Elver) Yeni Dünya No:2 (Sabrina Aguilar Pena) Bary? Gemisi (Yuang Shin, Johanna Stratton) Eski Asker Arkada?lary (Burcu Canaçyk) Bary? Bandosu (Bary? Bandosu) Mayyn Tarlasy (Videa Kolektifi) Unutulan (Nasa Seif Said ve Nur Akalyn) Emir (Gökçe Akgül ve Özgür Erkök) Kararlar Fark Yaratyr (Andres Perez ve Bary? Ya?cy) 11 Eylül (Sakine Çil) Birle?mi? Amerika (Selda Ta?kyn) Kur?un Asker (Mehmet Hacyosmano?lu) Sade’ce (Tülin Da?) Seyirlik (Kyvanç Babacan) Sava?a Kar?y Ses Çykar (Levent Duran) Büyük Balyk Küçük Balyk (Güney Çaly?kan) Bary? Meclisi (Jagdish Gandhi) Önüm Arkam Sa?ym Solum Ne (Fato Bilgin) Bary? Yyi (Müjgan Çetinda?) Çizgi (Cenk Telimen) Yüzba?y Aykan (Mutlu Tepe) Elele (Osman Zorlu) Sek Sek (Akdeniz Üniversitesi Sinema Kulübü) Ölen Ölür (Mustafa Aliba?o?lu) Haydi Oynayalym (Fatih Yalynkylyç) Domaljin (Zeynep Berik) Bu Foto?raflarda Sen Neredesin (Funda Gülay) Bary? Yçin Devrim (Devrim Çetinkayaly) Beyaz (Adem Yyldyrym) Sava? Kötü Bir ?ey (Bahar Ünlü) Dü?ü? (Mehmet Oflazo?lu) Yki Yumurta Bir Y?gal (Zeynep Berik) Kadynlaryn Bary? Yolculu?u (Melek Özman) Oyun (Dilek Aydyn) Bary? (Murat Kaymak ve Emre Küçükosman) Sava?yn Neresi Yyi (Ye?im A?ao?lu) Oburluk (Güne? Terkol) Sam Amca’nyn Albümü (Ynci Aysan) Kapy (Murat Kylyç) Güny?y?y (Evin M. Ta?) 01 Mart 2003 (Mehmet Ali Güzelgün ve Oktay Ynce) Onlar Bary?’tylar (Özlem Süer) “ – “ (Özlem Mutlu) Tatly Sava? (Akgün Ylhan) En Büyük Asker (Kenan Tiryaki) Özel Mülkiyet (Emrah Dönmez) Son Ölü (Bahar Kylyç) 60 Saniye (Kemal Çipe) Evdeydik Oynuyorduk (Oktay Ynce) Uygarlyk Çaty?masy (Necmi Bayram) Dil Sokmasy (Tennur Ba?) Renklerin Karde?li?i (Bary? Özkaya) Azrail’in Direni?i (Evren Teoman)