Yeni Mekan Kutlamasy

2002 yylynda Kö?klüçiftlik’teki lokalinde faaliyetlerine ba?layan, daha sonra Küçük Kaymakly ve Dumlupynar’da çaly?malaryny sürdüren Baraka Kültür Merkezi, Sarayönü Bölgesi’ndeki yeni lokaline ta?yndy. Dernek, bundan böyle Kooperatif Merkez Bankasy’nyn kar?ysynda bulunan Mahmut Pa?a Sokak No:41 adresindeki binada faaliyetlerini sürdürecek.

Yeni yerimize ta?ynmanyn ardyndan biraz da  e?lenmenin hakkymyz oldu?unu dü?ündük. Etkinlik Gruplary ve Cuma Toplantysy bünyesinde bulunan Baraka dostlary ve aktivistlerinin katyldy?y bir kebap partisi organize ettik. 13 Aralyk 2008 cumartesi günü gerçekle?tirilen etkinlikte e?lence ve yardymla?manyn en güzel örne?i sunuldu. Ayryca bahçede yapylan darts turnuvasynda e?lenceli zamanlar ya?adyk.