Yeni Mekan Kutlamasy Reviewed by Momizat on . 2002 yylynda Kö?klüçiftlik’teki lokalinde faaliyetlerine ba?layan, daha sonra Küçük Kaymakly ve Dumlupynar’da çaly?malaryny sürdüren Baraka Kültür Merkezi, Sara 2002 yylynda Kö?klüçiftlik’teki lokalinde faaliyetlerine ba?layan, daha sonra Küçük Kaymakly ve Dumlupynar’da çaly?malaryny sürdüren Baraka Kültür Merkezi, Sara Rating: 0
You Are Here: Home » Etkinlikler, Eylemler, Festivaller » Etkinlikler » Yeme-İçme » Yeni Mekan Kutlamasy

Yeni Mekan Kutlamasy

2002 yylynda Kö?klüçiftlik’teki lokalinde faaliyetlerine ba?layan, daha sonra Küçük Kaymakly ve Dumlupynar’da çaly?malaryny sürdüren Baraka Kültür Merkezi, Sarayönü Bölgesi’ndeki yeni lokaline ta?yndy. Dernek, bundan böyle Kooperatif Merkez Bankasy’nyn kar?ysynda bulunan Mahmut Pa?a Sokak No:41 adresindeki binada faaliyetlerini sürdürecek.

Yeni yerimize ta?ynmanyn ardyndan biraz da  e?lenmenin hakkymyz oldu?unu dü?ündük. Etkinlik Gruplary ve Cuma Toplantysy bünyesinde bulunan Baraka dostlary ve aktivistlerinin katyldy?y bir kebap partisi organize ettik. 13 Aralyk 2008 cumartesi günü gerçekle?tirilen etkinlikte e?lence ve yardymla?manyn en güzel örne?i sunuldu. Ayryca bahçede yapylan darts turnuvasynda e?lenceli zamanlar ya?adyk.

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top