YA?ASIN Y?ÇYLERYN BYRLY?Y, HALKLARIN KARDE?LY?Y

 

Baraka Kültür Merkezi 1 Mayys 2009’da her yyl oldu?u gibi alanlardaydy. 1 Mayys 2009 günü ak?am 17:30’dan itibaren Lefko?a Otobüs Terminali’nde bulu?an  Baraka’cylar, orada olu?turduklary kortej ile Bary? Platformu’nun düzenledi?i etkinli?e katyldylar.

   

Baraka kortejinde düzenlenen bir panelimize katylmak üzere gelen Cemal Çakycy ve O?uzhan Müftüo?lu da yürüdüler.

   Bu yyl ilk kez kuzey ve güneyden örgütlerle ara bölgedeki Taksim Sahasy’nda gerçekle?tirilen ortak 1 Mayys etkinli?ine; Baraka, etkinlik gruplarynyn ayry pankartlar açmasyyla katyldy. Yyllar sonra ilk kez ortakla?a gerçekle?tirilen 1 Mayys co?kuyla kutlandy. 

 

Baraka’nyn 1 Mayys bildirisi