Diren Kıbrıs Eylem Değerlendirmesi Ve Bütçe

Bizler Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Kolları, Baraka Kültür Merkezi, Devrimci Komünist Birlik ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak 14 Ağustos 2013’te gerçekleşen Diren Kıbrıs eylemliliğinin değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşırız.

Farklılıklarımız olmasına rağmen bir araya gelen bizler, ortak paydalarda buluşarak, bir eylem günü haline gelen 14 Ağustos’ta, ülkemizdeki işgale hayır demek için yine sokaklardaydık. Bizleri ayıran farklılıkları bir kenara koyarak ortak paydalarda ortak bir hedef için bir araya geldik. Ve bundan sonraki süreçlerde de çağrımız tüm işgal karşıtı ve özgür, bağımsız, birleşik bir Kıbrıs için mücadele edenlerin birlikte mücadele etmeye katılması ve bu cepheyi büyütmemiz, güçlendirmemizdir. 

Son 4 yıldır farklı şekillerde farklı eylemlilikler olmasına rağmen bu sene yapılan çağrı ile bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz eylemliliğe destek belirten ve dayanışma mesajlarını gönderen tüm örgütlere, aynı zamanda o gece sahne alan tüm arkadaşlarımıza ve performans sergileyenlere teşekkür ederiz.

Bu eylem süreci bir kez daha ülkemiz gençlerinin, ülkemiz insanlarının kendi güçleri ile geniş çaplı etkinlikler ve eylemler organize edebildiklerinin göstergesi olmuştur.

Etkinlik ile ilgili yaptığımız çalışmalarda tabi ki bir takım teknik eksikliklerimiz oldu, bunların farkındayız ve bundan sonraki ortak eylemliliklerde bunların üstesinden geleceğiz. Bunlara ek olarak söyleyebiliriz ki etkinliğin duyuru sürecinde yetersiz kalındı, daha yoğun bir duyuru örgütleyebilirdik. Ayrıca etkinliğimiz sırasında gerçekleşen sahne performanslarında Kıbrıs’ın tüm kültürel çeşitliliğini yansıtacak şekilde iki toplumlu bir program sunmamız gerektiği de açıktır. Böyle bir program organize edemeyişimiz eksikliktir.

Bizler kamuoyunu bilgilendirmenin şeffaflık gereği bir görev olduğunu ve yapılan eylemin gerek mali gerek etkinlik değerlendirmesi anlamında kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmasının öneminden dolayı bütçemizi de sizlerle paylaşıyoruz. Bu bağlamda etkinliğin mali kısmı aşağıdaki gibidir.

Eylem için toplanan dayanışma katkısı 6550 TL olmuştur. Bu miktarın 2521 TL’si konuklarımızın ulaşım ve barınma masraflarına, 1200 TL’si eylemimizin duyurusuna, 1950 TL’si ise teknik altyapıya kullanılmıştır. Geriye kalan 879 TL’dir…

Etkinlik çerçevesinde gelen dayanışma katkılarından geriye kalan miktar, Suriye’ye müdahalenin tartışıldığı bu günlerde, eylemimizin hedeflerine paralel olarak Mülteci Hakları Derneği’ne bağışlanacaktır.

BKP Gençlik, Baraka Kültür Merkezi, Devrimci Komünist Birlik, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği