Röportaj dizisi… Türkiye ve Ortadoğu’yu anlamak

 

Türkiye ve Ortadoğu’yu anlattılar… Türkiye’de 10 yıllık AKP iktidarı süresince yaşanan sosyal, kültürel ve politik yıkımı; bizzat AKP rejiminin mağduru olanlar, AKP’ye kafa tutan ve eşitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye için mücadele edenler; BDP milletvekili Hasip Kaplan, CHP milletvekili İlhan Cihaner, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş ve Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy anlattı. 

 

Hasan YIKICI

Türkiye Cumhuriyeti, AKP’nin iktidar dönemi boyunca, yani tam 10 yıldır derinlemesine bir rejim değişikliği yaşıyor. Eski rejime dair ne varsa, tümü kökten ve bütünlüklü bir şekilde tasfiye ediliyor ve yeniden inşa ediliyor. Eskinin Türkçü, devletçi, sözde laik Cumhuriyeti’nin yerine; şimdinin muhafazakar, İslamcı, neo-liberal ve piyasacı Cumhuriyeti ikame edilmiş durumda.

Öte yandan AKP’nin de emperyalizmin sözcülüğünü yaptığı Ortadoğu’da karışıklıklar gün geçtikçe daha da anlaşılmaz bir hal alıyor. Arap Baharı ayaklanmalarıyla başlayan süreç, özellikle Libya ve Suriye örneğinde olduğu gibi açık askeri müdahalelerin dahi gündeme geldiği noktalara kadar varabiliyor.

***

Peki, Kıbrıs’ın kuzeyindeki bazı ‘sol’ yapıların da neredeyse taptığı, demokratikleşme ve özgürleşmenin neferi olarak üzerinden pembe düşlerin kurulduğu AKP ve onun 10 yıllık iktidar deneyimi boyunca gerçekten ne oldu?

AKP’nin kurucusu olduğu yeni cumhuriyet neyin ve kimin cumhuriyetidir?

AKP’nin 10 yıllık iktidar bilançosu; başta Kürt sorunu olmak üzere artık kangrenleşmiş Türkiye sorunları ne durumdadır?

Türkiye’nin emekçi kitleleri, yoksul halkının AKP politikalarının üzerlerindeki etkileri nelerdir?

AKP’nin kurucusu olduğu yeni rejimin kökeni nereye dayanıyor?

Kürt sorunundaki son gelişmeler, açlık grevlerinden sonraki süreçte neler yaşanacak?

Türkiye devrimci ve sol muhalefetinin durumu, stratejileri nelerdir?

Sol da birlik mümkün mü? Sınıf mücadelesinin aldığı son seyir nedir?

Arap Baharı tartışmaları kapsamında Ortadoğu’da neler yaşanıyor?

Türkiye-Kıbrıs ilişkileri nasıl olmalı?

Türkiyeli devrimciler Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesine nasıl yaklaşıyorlar?

***

Tüm bu soruları geçtiğimiz haftalarda Baraka Kültür Merkezi’nin organize ettiği Ortadoğu panelinde konuşma yapmak için Adamızda bulunan BDP milletvekili Hasip Kaplan, CHP milletvekili İlhan Cihaner, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş ve Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy cevapladı.

Türkiye’de 10 yıllık AKP iktidarının tahribatını, Ortadoğu’da yaşananları ve Kıbrıs ile Türkiye ilişkilerini net bir şekilde ortaya serdiğini düşündüğümüz söyleşilerin ufuk açıcı olmasını umuyoruz.

 

 

16 Aralık 2012 tarihinde Afrika Gazetesi Pazar ekinde yayınlanan BDP milletvekili Hasip Kaplan röportajını okumak için tıklayınız

23 Aralık 2012 tarihinde Afrika Gazetesi Pazar ekinde yayınlanan Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy röportajını okumak için tıklayınız

30 Aralık 2012 tarihinde Afrika Gazetesi Pazar ekinde yayınlanan CHP milletvekili İlhan Cihaner röportajını okumak için tıklayınız

6 Ocak 2013 tarihinde Afrika Gazetesi Pazar ekinde yayınlanan ÖDP Eş Başkanı Alper Taş röportajını okumak için tıklayınız