1 EYLÜL 2010

                 

1 Eylül Dünya Barış Günü; iki toplumlu “Barış için Dünya Eylem Günü” isimli ortak etkinlikle Ledra Palace yanındaki Taksim Sahası’nda kutlandı.

 

 

Baraka Kültür Merkezi, saat 18:00’da terminalde buluşarak Kıbrıslı Türk örgütlerinin buluşma noktası olan Kuğulu Park’a yürüdü.  Oldukça coşkulu ve renkli olan kortejde sloganlar atıldı, şarkılar söylendi.

 

 

Etkinlik, Sol Anahtarı grubunun müzikleriyle başladı. Sol Anahtarı, Çav Bella, Avusturya İşçi Marşı, El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido ve Kıbrıs şarkılarından oluşan bir potpuri ile eyleme katılanları coşturdu.

 

 

Birleşmiş Milletler ’in, ortak etkinlik alanına taşınan Yeni Kıbrıs Partisi’nin “İsyanımız İşgale” pankartının ve Baraka Kültür Merkezi’nin “Out Out Out! British Bases Out!” sloganının siyasi mesaj içerdiği ve provokasyon yarattığı gerekçesiyle kaldırılması/atılmaması istemi YKP, Baraka, KGP ve Barikat’ın tepkisine neden oldu. “İsyanımız İşgale” pankartı kaldırılmazken, “İsyanımız İşgale”, “Bağımsız Kıbrıs, Bütün Halklar Kardeştir”, “Son Son Son İşgallere Son”, “Out Out Out! British Bases Out!” sloganları da atıldı.

 

 

Ortak etkinliğin selamlama konuşmaları sırasıyla PEO Genel Sekreteri Pambis Kristsis ile iki toplumlu “Birleşik Kıbrıs İnisiyatifi” adına KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapıldı.

 

 

İki toplumlu Birleşik Kıbrıs Barış İnisiyatifi şu sendika, dernek ve siyasi partilerden oluşuyor:

 

“İki Toplumlu Kayıp Yakınları İnisiyatifi, Birleşik Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rum Öğretmenler Platformu, Savaşa Hayır Koalisyonu-Kıbrıs, Hands Across The Divide, Women into Action, Kıbrıs Alman Formu, KTÖS, KTOEÖS, Proodeftiki İlkokul Öğretmenleri Hareketi, Poodeftiki Ortaokul Öğretmenleri Hareketi, KTAMS, Güç-Sen, Çağ-Sen, Daü-Sen, DAÜ-Bir-Sen, BES, Koop-Sen, Typ-Yş, Basın-Sen, CTP/BG, TDP, BKP, YKP, Barış Derneği, Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Yayıncılar Birliği, İskele Yurttaş İnisiyatifi, İki Toplumlu Koro, Baraka Kültür Merkezi, Sosyalist İnisiyatif, IKME, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, KIBES, OKOE, Yunanistan Kıbrıslı Gençlik Örgütleri Federasyonu, KGP, Sol Kanat, İşçi Demokrasisi, Milliyetçiliği Karşı Gençlik, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı, Yurtsever Kadınlar Birliği, Kontea (Türkmenköy) Kültür Derneği, Kontea Kültür Mirası Vakfı, Kıbrıs Yeniden Birleşme Hareketi, Çözüm-Yeniden Birleşme-Barış Limasol Sivil İnisiyatifi, NGO-SC, Barış Merkezi, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR)

Baraka’nın 1 Eylül Bildirisi

Eylemden Videolar

  

      

       

       

       

       

       

  

1 EYLÜL’DE EYLEMDEYYZ!

                                   

2. Emperyalist Payla?ym Sava?y’nyn ba?lady?y tarih olan 1 Eylül, tüm dünyada Bary? Günü olarak anylmakta ve sava? kar?ytlarynyn, anti kapitalistlerin, ekolojistlerin, feministlerin, anti militaristlerin katyldy?y co?kulu eylemlere sahne olmaktadyr. Dünya halklarynyn ysrarly taleplerine ra?men, arzulanan sava?syz, synyfsyz ve sömürüsüz sisteme henüz ula?ylamamy?tyr. Emperyalist güçler yerli i?birlikçilerinin de deste?iyle, daha fazla kar elde etmek, daha büyük pazarlara sahip olmak, enerji ve su kaynaklaryny kontrol etmek gibi gerekçelerle hala ?iddete ve sava?lara ba?vurmaktan çekinmiyorlar. Gerekti?inde hukuk,  demokrasi ve özgürlük gibi kavramlary da kullanma yüzsüzlü?ünü göstererek  i?galler gerçekle?tiriyor, soykyrymlar yapyyorlar. Adamyz da startejik konumundan kaynaklanan önemi dolayysyyla emperyalist sava?lara sahne olmu?, Kybrys halklary milliyetçilik tuza?yna çekilerek kullanylmy?, ezilmi?tir. Halklar arasyna dü?manlyk tohumlary atylmy?, synyrlar çekilmi?tir. Ülkemiz, binlerce askerin, dikenli tellerin, mayynlaryn ve a?yr silahlaryn bulundu?u bir üs haline getirilmi?tir. Her?eye ra?men Kybyrs’yn ilerici, aydynlyk, yurdunu seven insanary bary?a olan umudunu ve inancyny her daim dile getirmi?, bu u?urda mücadeleyi yükseltmi?tir.

 

                                        

Bizler de Baraka Kültür Merkezi olarak sözde sol hükümetlerin 1 Eylül’ü unuttu?u dönemlerde de, fa?izan baskylaryn, milliyetçi ve ?övenist söylemlerin yükseldi?i dönemlerde de bary? mücadelesini sürdürmeye çalyl?tyk, çaly?aca?yz.

                                           

Bary?a susamy? tüm dünya halklary gibi Kybrys halklary da 1 Eylül Dünya Bary? gününde alanlara çykyyor; Kybrysly Türkler ve Kybrysly Elenler, Lefko?a’nyn kuzeyinden ve güneyinden yapacaklary yürüyü?lerle Taksim (Çetinkaya) Sahasy’nda bulu?up bary?y haykyracaklar. Biz de,

                              

Emperyalizm ve onlaryn i?birlikçilerinin kanly oyunlaryna kar?y ba?ymsyz Kybrys arzumuzu dillendirmek için,

                     

Adamyza milliyetçilik ve ?övenizm a?ylayanlara inat halklaryn karde?li?i için,

                    

Kayyplarmyzy bizleri bölmek için kullananlara kar?y ortak acylarymyz bizi birle?tiriyor demek için,

                        

Bizleri çözüm ve bary? diye oyalayan hükümetlere BARI? BYZLERYN ELLERYNDEDYR diye haykyrmak için

                                          

1 EYLÜL’DE ALANLARDAYIZ…