Köpek Yarışları Kampanyası Reviewed by Momizat on .    Çevreciler!   Hayvanseverler!    Kumara kar?y olanlar!    Yasalara saygyyy savunanlar!    Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!         14 A?ustos    Çevreciler!   Hayvanseverler!    Kumara kar?y olanlar!    Yasalara saygyyy savunanlar!    Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!         14 A?ustos Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » Köpek Yarışları Kampanyası

Köpek Yarışları Kampanyası

  

Çevreciler!

 

Hayvanseverler!

  

Kumara kar?y olanlar!

  

Yasalara saygyyy savunanlar!

  

Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!

   

    14 A?ustos Cumartesi günü saat 20.00’da Mesarya Stadyumu’nda bulu?alym,

KÖPEK YARI?LARINI PROTESTO EDELYM!

    

Çünkü köpek yary?lary ;

  

# Hayvan Haklary Evrensel Bildirgesi’ne aykyrydyr. Hayvan Haklary Evrensel Bildirgesi’nin 10. maddesi “Hayvanlardan, insanlaryn e?lencesi olsun diye yararlanylamaz, hayvanlaryn seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanylan gösteriler hayvan onuruna aykyrydyr.” demektedir.

  

# KKTC’de yürürlükte bulunan Hayvanlara Zulüm Yasasy’na göre bir zulmetme suçudur.

  

# Hyzly köpeklerin yary?tyryldy?y bir spor de?il, bir çok devlet tarafyndan yasaklanmy? olan kar güdumlü bir kumardyr.

    

# Gayry yasal kumara zemin hazyrlar ve toplumu yozla?maya sürükler, e?lence kültürümüze vurulan bir darbedir.

  

# Gözünü hyrs bürüyen köpek sahiplerini acymasyzla?tyrmaktadyr ve köpeklere doping ilaçlary verilmesi, 18-20 saat boyunca kafeslerde bekletilmeleri, synyrsyz eksersiz yapmaya zorlanmalary sebebiyle köpeklerin sa?ly?y olumsuz etkilenmektedir.

   

# Her yyl Yngiltere’de yakla?yk 10.000, ABD’de 20.000 köpe?in vah?ice öldürülmesine sebep olmaktadyr. Ya?lanmy? veya güçten dü?mü? köpekler, bo?ularak, vurularak ya da asylarak öldürülmektedir. Köpek yary?lary devam ettikçe binlerce köpek üretilmeye ve sonra da yok edilmeye devam edecektir.

   

   

    Hayvanlary Koruma Derne?i, Baraka Kültür Merkezi, POST (Project Oriented Searching Team),Lefke Çevre ve Tanytma Derne?i 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top