Baraka Kültür Merkezi’nin 1 Mayıs Mesajı: Hade Herkes 1 Mayıs’a..!

 

23138baraka1  

HADE, HERKES 1 MAYIS’A

Tüm dünyada işçi, emekçi ve ezilenlerin bir araya gelerek patronlara ve egemenlere karşı sesini yükselttiği ortak gündür 1 Mayıs.  İşçi ve emekçilerin büyük mücadelelerle elde ettiği bu önemli günde, Baraka, her yıl olduğu gibi bu yıl da alanda yerini alacak ve emekçilerin yanında olduğunu tüm gücüyle haykıracak.  40 yılı aşkın süredir bölünmeye mahkum bırakılan bu küçücük adada, ancak 56 yıl aradan sonra ortaklaşabilen 1 Mayısı, bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Kıbrıslı Elen halkıyla birlikte kutluyoruz. Ancak, uğruna bedeller ödenen bu ortaklaşma her ne kadar hoşumuza gitse de, adada yaşayan yerli, yabancı, göçmen tüm emekçilerin katılabileceği, sınırların aşıldığı 1 Mayıslar için mücadelemize devam etmeliyiz.  Bir yandan halkların kardeşliği mücadelesi verirken, öte yandan Ankara’nın dayattığı neo-liberal politikalarla boğuşan Kıbrıslı Türkler, her geçen gün kurumlarının özelleştirilmesi ve peşkeş çekilmesiyle karşı karşıya… Günümüz koşullarında okulların bilim yuvaları haline gelmesi gerekirken, dersler hala şoven, ırkçı ve ataerkil müfredatlar içerisine sığdırılmış durumda. Bunun yanında istenen harçlarla öğrenciler ve veliler parasız bilimsel demokratik eğitim hakkından mahrum bırakılıyor… Sağlık hakkı vizite ücretine tabi tutuluyor. Kadın emeği, ya ucuz işgücü sayılıyor ya da değeresiz bulunuyor, kadınlar yaşamın hemen her alanında yok sayılıyor… Göç Yasası ile 2011 sonrası kamuda çalışmaya başlayan emekçilerin eşit işe eşit ücret hakkı görmezden geliniyor, kamu reformu adı altında tüm çalışanların hakları birer birer budanıyor… Özel sektörde güvencesiz çalışma koşulları had safhaya ulaşırken, patronların almadığı önlemler sebebiyle iş kazalarının sonu gelmiyor. Göçmen emekçilerin ekonomik ve sosyal yaşam koşulları giderek zorlaşıyor… Kültürel değerlerimiz bilinçli olarak asimile edilirken, denizlerimizde yapılan sondaj çalışmaları ve Kıbrıs’ı Türkiye’ye göbekten bağlama projesi olarak anılan, TC’den su getirme projesi ile doğamız tahrip ediliyor, bağımlılığımız bir o kadar daha artıyor…  Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, halkımızın umudunun ve güzel günlere inancının tükenmediğini de görmekteyiz. Ezilen halkların öfkesiyle örgütlü mücadeleye inanan bizler;

Emeğin ve emekçinin sömürülmediği günler için  Dayatma paketlerle yönetilen değil, kendi ayakları üzerinde duran Kıbrıs için… Eğitim hakkı, sağlık Hakkı, çevre hakkı için… Feminist bir dünya için… Özel sektörde sendika ve insanca çalışma koşulları için… Bağımsız, halkları kardeş, sınırsız bir Kıbrıs, sınırsız bir Dünya için sokağa çıkmalıyız.

Söyleyecek sözümüz, verilecek çok mücadelemiz var daha… İşte tam da bu nedenle Baraka olarak tüm dostlarımızı saat 16:00’da Lefkoşa Otobüs terminaline bekliyoruz. Oradan Kuğulu Parka yürünecek ve ara bölgedeki Taksim sahasına gidilerek, güneyden gelen eylemcilerle ortak 1 Mayıs kutlanacak…

‘’Bağımsız Kıbrıs Bütün Halklar Kardeştir’’ şiarını hep birlikle yükseltmek için 1 Mayıs günü tüm dostlarımızı kortejimize bekliyoruz.

 

Mustafa Batak

Baraka Kültür Merkezi Aktivisti