Taşkınköy’deki Katliama Karşı Sesimizi Yükselttik Reviewed by Momizat on . Taşkınköy'de gerçekleşen hayvan katliamı ile ilgili olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYFED), Pets on Streets, Altın Patiler, Cyprus Emergency Foundation For Taşkınköy'de gerçekleşen hayvan katliamı ile ilgili olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYFED), Pets on Streets, Altın Patiler, Cyprus Emergency Foundation For Rating: 0
You Are Here: Home » Çalışma ve Etkinlik Grupları » BARAKA GENÇLİK TİYATROSU » Taşkınköy’deki Katliama Karşı Sesimizi Yükselttik

Taşkınköy’deki Katliama Karşı Sesimizi Yükselttik

vahşetTaşkınköy’de gerçekleşen hayvan katliamı ile ilgili olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYFED), Pets on Streets, Altın Patiler, Cyprus Emergency Foundation For Animals (C.E.F.A), Sessiz Kullar Derneği, Sevimli Dostlar Derneği, Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, TDP, Kyrenia Animal Rescue, Biyologlar Derneği ve birçok bağımsız hayvan dostu bir eylem gerçekleştirdi…

Eylem sırasında Baraka Gençlik Tiyatrosu da bir oyun sokaklayarak katkı koydu…

 

bte

 

 

 

 

Eylemde okunan basın açıklamasının tam metni:

“Değerli basın emekçileri değerli halkımız,

 

Hayvan haklarına duyarlı örgütler ve hayvan sever kişiler olarak, Taşkınköy’de yaşanan vahşeti, hayvanların kasten zehirlenerek öldürülmesini ve hemen her gün bir hayvan dostumuzun haklarının ihlal edilmesini protesto etmek ve taleplerimizi bir kez daha yetkililere duyurmak için eylemdeyiz.

Bir süre önce yine sokak hayvanları öldürüldüğünde, Karpaz’daki eşekler katledildiğinde sokaklara dökülmüş ve yaptığımız eylemle Hayvan Refahı Yasası’nın uygulanmamasına dikkat çekmiştik. Fakat hayvan dostlarımızın hakları konusunda ne yazık ki ilerleme kaydedilmemiştir. Halen katliamları yapanlar bulunarak cezalandırılmamaktadır.

Bu adaletsiz ve sevgisiz düzen, tıpkı insanlara yaptığı gibi hayvanlara da özgürce var olma hakkı tanımıyor. Hayvanlar, insanaların keyiflerine göre üretip tüketebileceği bir mal gibi görülüyor ve bir can oldukları unutulup rahatlıkla zehirlenip öldürülebiliyor.

Bu vahşet olayları, doğa ve hayvan severler olarak bizleri, hem hayvan hakları hem de toplumumzdaki doğadan ve insani erdemlerden uzaklaşma ve yozlaşma açısından endişelendirmektedir.

Doğalarına ve yaşamlarına müdahale ettiğimiz fakat haklarını arayamayan dostlarımzın özgürce yaşama ve doğal ortamlarında var olma koşullarını yaratma sorumluluğu tüm duyarlı insanların üzerindedir. Ancak en büyük sorumluluk, Hayvan Refahı Yasası’nın uygulamakla sorumlu olan fakat uygulamayan makamlardadır. Polis teşkilatı da hayvanlara karşı işlenen suçlara duyarsız kalmakta ve görevini ihmal etmektedir.

 

Daha önce de vurguladığımız taleplerimiz şöyledir:

1- Hayvan Refahı Yasası’ndaki yaptırımlar derhal uygulanmalı, hayvanlara yapılan zulüm cezasız kalmamalıdır. Yürürlüteki Yasa , Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ve hayvan özgürleşmesi ilkelerine göre geliştirilmelidir.

2- Eğitim Bakanlığınca, okullarda hayvan sevgisi ve hayvan hakları dersleri, konferans ve seminerler sürekli müfredata alınmalıdır.

3- Petshoplar ve üretim çiftlikleri denetlenmeli, usulsüz üretim ve satışlar derhal durdurulmalıdır.

4- Avcıların ellerinde bulunan av köpeklerinin Avcılık ve Atıcılık Federasyonu’na kaydı ve takibi yapılmalıdır.

5- Sokak hayvanlarının aşılama-kısırlaştırma, bakım ve küpeleme sonrası sokaklarda insanlarla birlikte yaşaması sağlanmalıdır. Barınaklar da geliştirilerek dışarıda yaşamını devam ettiremeyen hasta, yaşlı, sakat hayvanlar rehabilite edilmelidir.

6- Hayvan Refahı Yasası’nın uygulanırlığını, barınakların genel durumunu denetleyecek ilgili dernek, kuruluş ve hayvansever bireylerin temsil edildiği kalıcı çözümler üretecek, belediyelere bağlı komiteler oluşturulmalıdır.

7- Doğal ve kültürel bir değerimiz olan eşeklerin envanter çalışması ivedilikle sonuçlandırılarak devlet tarafından koruma altına alınmaları ve düzenli olarak beslenme ve sağlık kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır.

8- Kazalarda kısırlaştırma-besleme-barınma istasyonları kurulmalı ve hayvan refahı için kamu tarafından projeler geliştirilmelidir.

Bizler, hayvanların hakları için tüm bu taleplerimizn takipçisi olacağız ve taleplerimiz yerine getirilmedikçe susmayacağız, ilgili makamları teker teker ziyaret edip Yasayı uygulamalarında, görevlerini yerine getirmelerinde ısrarcı olacağız. “

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top