EMEĞİN BAYRAMINDA SOKAKTA BULUŞALIM!

1 mayıs1 Mayıs… İşçinin, emekçinin ve tüm ezilenlerin birlik olduğu, önlerine gelen herkesi ve her şeyi ezen patronlara karşı tek bir yumruk olduğu gün.

İsmi değişen fakat icraatları değişmeyen, neoliberal politikalar çerçevesinde işçiyi sömüren, haklarımızı gerileten, bizleri yoksullaştırıp Ankara’nın dayattığı Sünni İslamlaştırma ve muhafazakârlaştırma ile halka boyun eğdirmeye çalışan hükümetler, işçi ve emekçilerin yumruğu altında ezilmeye mahkumdur.

Ortak vatan için ortak bir mücadelenin ne denli bir aciliyet olduğunu, adamızın güneyindeki emekçilerin de Troyka’nın dayattığı politikalardan olumsuz etkilendiği gerçeği ile görüyor ve biliyoruz. Bu anlamda sadece müzakere masasında değil, sokakta verilecek barış ve halkların kardeşliği mücadelesi, emeğin ve emekçinin özgürlüğü için, sınırsız ve sınıfsız bir ülke için, tüm ada halkları için bir ihtiyaçtır.

Sermayenin kâr uğruna katlettiği doğamız için; peşkeş çekilen dağlarımızın, denizlerimizin ve topraklarımızın her bir karışı için; özelleştirilen, satılan kurumlarımız, abluka altına alınan ülkemiz için 1 Mayıs günü tek bir yumruk olarak sokaklarda olacağız.
Ülkemizde artık neredeyse her gün yaşanan “iş kazalarına” rağmen ilgili mercilerin gerekli hiçbir adımı atmamasından dolayı hayatları pamuk ipliğine bağlı yaşayan, sendikaları olmadığı için susturulan özel sektör çalışanları için de sesimizi yükseltiyor ve özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması için bizi yönettiğini iddia edenleri bir kez daha göreve çağırıyoruz.

Gerek erkek arkadaşı, gerek kocası gerekse de hiç tanımadığı bir erkek tarafından vahşice katledilen kadınlar için; evde, sokakta, işyerinde kısacası her yerde bir erkek tarafından ezilen, sömürülen, baskı altındaki kadınların korunabileceği “sığınma evi” nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki her ilçeye kurulması talebini daha güçlü haykırmak için sizleri 1 Mayıs’ta sokakta buluşmaya çağırıyoruz.

Ortadoğu’da yaşanan savaşta canlarını kaybeden çocuklar; savaştan denizin dibine gömülme riskine rağmen kaçan, yerinden yurdundan ve hatta canından olan; acısını yüreklerimizde hissettiğimiz o insanlar için 1 Mayıs’ta sokakta buluşalım.

Tüm toplumun geleceğinin aynası olan gençleri, insanca çalışma ve yaşama hakları ellerinden alınan işsizleri, özel sektörde güvencesiz çalışan işçileri, kamuda reform adı altında hakları budanan kamu emekçilerini 1 Mayıs’ta sokakta buluşmaya çağırıyoruz.

Unutmayalım ki örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Kuğulu Park’ta sendikalarla buluşmak ve ara bölgedeki eyleme katılmak üzere 1 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30’da Lefkoşa Terminali’nde buluşuyoruz.

 

Emeğin bayramında sokakta buluşalım.