Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Hayvan Deneylerinin Yasal Olup Olmadığı Konusunda Bilgi Edinme Başvurusunda Bulundu Reviewed by Momizat on . Altın Patiler Derneği, Baraka Kültür Merkezi, DAÜ KAY, DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, LAÜ Kısırlaştır Aşıla Yaşat Kulübü, Sessiz Kullar Derneği ve Bağımsızlık Yo Altın Patiler Derneği, Baraka Kültür Merkezi, DAÜ KAY, DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, LAÜ Kısırlaştır Aşıla Yaşat Kulübü, Sessiz Kullar Derneği ve Bağımsızlık Yo Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Hayvan Deneylerinin Yasal Olup Olmadığı Konusunda Bilgi Edinme Başvurusunda Bulundu

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Hayvan Deneylerinin Yasal Olup Olmadığı Konusunda Bilgi Edinme Başvurusunda Bulundu

20139739_1686859644954552_998227365970028381_n

Altın Patiler Derneği, Baraka Kültür Merkezi, DAÜ KAY, DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, LAÜ Kısırlaştır Aşıla Yaşat Kulübü, Sessiz Kullar Derneği ve Bağımsızlık Yolu’ndan oluşan ve bağımsız hayvan hakları aktivistlerinin de desteklediği Kıbrıs – Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi 18 Temmuz 2017 tarihinde, Hayvan Refahı Yasası’nı uygulamakla yetkili Tarım Bakanlığı’na giderek, hayvan deneyleri konusunda bilgi edinme başvurusunda bulundu. Hareketten yapılan açıklama şöyle:

Geçtiğimiz günlerde basın aracılığıyla haberdar olduğumuz, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun hayata geçirilmesiyle ilgili durumdan rahatsızız. Çünkü bu, güya etik kurul vasıtasıyla hayvanlar üzerinde deneyler yapılması meşrulaşırılmaya, etik ve sempatik gösterilmeye çalışılmaktadır.

Bahsi geçen Etik Kurulu için yapılan açıklamada belirtilmiştir ki; “….kullanılacak hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesi ve deneylerin sadece eğitimli ve Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip araştırmacılar tarafından yapılması sağlanacaktır.”

Peki ya, kullanılacak ve aslıda acı çektirilerek öldürülecek olan hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve deneyleri eğitimli kişilerin yapması deney hayvanlarının kullanılması için haklı bir gerekçe midir?

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 8. ve 14.maddesinde belirtilmektedir ki;
8)Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.
14)Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmaktadır.

Dolayısıyla Hayvan Refahı Yasası’na uygun olsa da olmasa da, hayvanlar üzerinde deney yapılması hayvan haklarına aykırıdır. Kaldı ki bizler YDÜ’nin yaptığı veya yapmayı planladığı deneylerin Hayvan Refahı Yasası’nda belirtilen izin prosedürüne ve kriterlere de aykırı olduğu şüphesi içindeyiz.
Yasaya göre Hayvan Refahı Danışma Komitesi’nin onayına ve Bakanlığın iznine bağlı olan ve ancak belli kriterlere göre izin verilebilecek olan hayvan deneyleri için gereken yasal işlemlerin yapılıp yapılmadığı hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşımlamıştır.

Bu sebeple, Hayvan Refahı Yasası’ndan sorumlu olan Tarım Bakanlığı’na, Bilgi Edinme Hakkı Yasası’ndaki hakkımızı kullanarak şu soruları yazılı olarak sorduk:
1) Yakın Doğu Üniversitesi’ne Bakanlığınız tarafından hayvan deneyi yapma ruhsatı ve/veya izni verilmiş midir? Verildiyse hangi tarihte, kimin ve/veya kimlerin imzasıyla verilmiştir? İzinde belirtilen deneyin amacı, süresi, yeri ve varsa diğer koşulları nedir?
2) Hayvan Refahı Danışma Komitesi’nin hayvan deneylerine izin veren olumlu bir görüşü var mıdır? Varsa bu karar hangi tarihte alınmıştır? Hangi üyeler toplantıya katılmıştır? Hangi üyeler ne şekilde oy kullanmıştır?
3) Kişilerin deney yapmak üzere ruhsatlandırılmasına, deneylerde kullanılmasına izin verilen hayvan türlerine, deney hayvanlarının genel bakımı ve barındırılmasına, deneylerde görev alan kişilerin eğitim ve öğretimine ilişkin yürürlükteki kurallar nelerdir? Yakın Doğu Üniversitesi’ne deney yapma izni ve/veya ruhsatı verilmiş ise Yakın Doğu Üniversitesi bu kurallara uymakta mıdır?
4) Yakın Doğu Üniversitesi’ne deney yapma izni ve/veya ruhsatı verilmiş ise, Yasa’nın 21’inci maddesinin (10)’uncu fıkrasında deney yapma izni verilmesi için (A)’dan (G)’ye kadar sayılan kriterlerin hangileri gerçekleşmiştir?
5) Basında deney yaptığını açıklayan Yakın Doğu Üniversitesi’nin hayvanlar üzerinde deney yapıp yapmadığı, yapıyorsa Yasaya, varsa Tüzüklere veya verilen iznin ve/veya ruhsatın koşullarına uygun olup olmadığı tarafınızdan en son ne zaman denetlenmiştir? Bu denetimde ne gibi bulgulara ve sonuçlara ulaşılmış ve ne gibi işlemler yapılmıştır?

YDÜ’nün 2015 yılından beridir deney hayvanları konusundaki ısrarcı duruşuna karşılık olarak, o dönemde olduğu gibi şimdi de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı Hayvan Refahı Yasası’nı doğru ve gerektiği gibi uygulamaya davet ediyoruz. Öte yandan, Yasa hakkında verdiğimiz değişiklk önerisinde de belirttiğimiz gibi, bu gibi hayvan deneylerinin ticari kurumların elinde bilimsel amaçlardan ziyade ticari amaçlara hizmet edeceği düşüncesiyle tamamen yasaklanması gerektiğini savunuyoruz.

Bakanlığın 15 gün içerisinde vermekle yükümlü olduğu yazılı cevabı basın ve kamuoyuyla paylaşacağımızı duyurur, hayvan severler olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top