Düşünemeyen Adam

Düşünemeyen Adam

Yazan: Muzaffer İzgü, Oyunlaştıran: BTE

Gösterim Tarihleri: şubat, Mart 2006

Dü?ünemeyen Adam’y Muzaffer Yzgü’nün “Genel Ystek Üzerine” isimli  öyküsünden, kolektif bir okuma çaly?masyyla oyunla?tyrdyk. Toplumsal sorunlara dair yazmaya u?ra?an ancak halktan kopuk ve insanlara tepeden bakan bir yazaryn yarym saatlik serüveninde “aydyn”y sorgulamaya çaly?tyk. Di?er yandan da medya, din, futbol gibi afyonlarla dü?ünmekten uzakla?tyrylan insanlary, i?neyi kendimize batyrarak sahneye ta?ydyk. Dü?ünemeyen Adam, 2006 yyly ?ubat ve Mart aylarynda BTE seyircisi ile bulu?mu?tur.

 

Oyun Metni

Bro?ür Sayfa 1234