Küresel Direniş

Küresel Direniş (Sözsüz Sokak Tiyatrosu)

Gösterim Tarihleri: 19 Mart 2005, 1 Mayıs 2005

 

 

 

Müzik e?li?inde oynanan, mimik ve beden kullanymyna dayaly sözsüz bir sokak tiyatrosudur. Emperyal devletlere ve uluslararasy finans kurumlaryna dolayysyyla da dünyaya hükmeden çok uluslu ?irketlerin ele?tirildi?i bu sokak oyununda sisteme muhalif hareketlerin dayany?masy önerilmektedir. “Kötü adam” olarak kurgulanan ve üzerine IMF logosundan Mc Donald amblemine kadar bir çok ?ey yapy?tyrylan oyuncu, dünya ?eklindeki bir topu elinde tutmakta ve onunla diledi?i gibi oynamaktadyr. Bary? aktivisti, ekolojist, feminist ya da i?çinin teker teker yapyklary muhalefetten pek etkilenmeyen “kötü adam”, Zapatistalardan alynan ilhamla birlikte verilen bir mücadele sonucu alt edilebilmektedir. Oyun, 19 Mart 2005 tarihinde güney Lefko?a’da ABD Elçili?i önünde ve 1 Mayys 2005’te Y?çilerin birlik mücadele ve dayany?ma günü için toplanylan Ku?ulu Park’ta sokaklanmy?tyr.