Baraka: 1 Mayıs’ta Mangalları Değil, Sermayeyi Yakalım!

1 Mayıs… İşçinin, emekçinin ve ezilen tüm kesimlerin hak ve özgürlüklerini bir arada ifade edebileceği yegane gün…

Bugün emekçilerin;

Güvencesiz, sendikasız, düşük maaşlara, bitimsiz ve esnek çalışma saatlerine karşı sokakta buluşacağı;

Sermayenin, bilimsel verilerden uzak talepleri doğrultusunda belirlenen imar yasalarına ve her geçen gün artan inşaatlara rağmen alınmayan güvenlik önlemleriyle yaşanan iş cinayetlerine karşı duracağı;

Kadına şiddet, çocuk istismarı ve yükselen gericiliğe karşı, kültür-sanat ve bilimsel eğitim talebini yükselteceği;

Kimsenin cinsiyetine, cinsel yönelimine, etnik kökenine, ırkına, dinine, diline, geldiği yere göre ayrımcılığa uğramamasını haykıracağı;

İşsizlik ve yoksulluk artarken, sermayenin, sokaktaki işsizliği bir tehdit unsuru olarak kullanıp emekçileri güvencesizliğe, yatırımsızlığa ve sendikasızlığa mahkum etmesine izin vermeyeceği;

Bir yanda Akkuyu’da inşa edilen nükleer santralin Akdeniz’deki tüm yaşamı tehdit etmesini, diğer yanda ise sermayenin rant aşkının ülkemizi beton yığınına dönüştürmesini protesto edeceği;

Kıbrıs’ı ortadan ikiye bölenlerin şimdi Kıbrıs’tan kaldırdıkları uçaklarla orta doğu halklarını katletmesine dur diyeceği;

Sermayenin halkları mahkum ettiği bu karanlık tabloyu ancak örgütlü halkların

aydınlatabileceğini göstereceği gündür…

İşte bu nedenle, söyleyecek sözü, verilecek mücadelesi olanları 1 Mayıs’ta mangalları değil, sermayeyi yakmaya çağırıyoruz!

1 Mayıs Salı günü, saat 17.15’te, Lefkoşa Otobüs Terminali‘nde buluşup, önce Kuğulu Park’a, oradan da Sendikasız çalıştırılmak Yasaklansın Parkatının arkadasında ara bölgeye yürüyoruz.