Dini ve ?öven Saldyryya Kar?y Ortak Deklerasyon

Dini ve ?öven Saldyryya Kar?y Ortak Deklerasyon

  


BKP Gençlik Kollary, KSP Gençlik Birimi, TDP Gençlik Örgütü, YKP Gençlik, Baraka Kültür Merkezi, Kybrysly Gençlik Platformu ve Kybrys Türk Ö?retmenler Sendikasy düzenledikleri ortak basyn toplantysynda tarih kitaplarynyn de?i?tirilerek kafatasçy ?oven tarih e?itiminin dayatylmasy ve zorunlu din derslerinin empoze edilmesi durumunda dersleri boykot edeceklerini açyklady.
24 Temmuz 2009 saat 14:30’da KTÖS lokalinde düzenlenen ortak basyn toplantysy ile tarih kitaplarynyn de?i?tirilmesine ve zorunlu din derslerine kar?y olduklaryny deklere eden örgütler, bundan sonraki süreçte de birlikte hareket edeceklerini belirttiler. Örgütler adyna konu?an BKP Gençlik Kollary Ba?kany Salih Batak, tarih kitaplarynyn de?i?tirilmesine ve zorunlu din derslerinin empoze edilmesine izin vermeyeceklerinin altyny çizerek, bu çerçevede birlikte hareket edeceklerini kaydetti. BKP Gençlik Kollary Ba?kany Salih Batak tarafyndan okunan ortak deklarasyonun tam metni için tyklayyn