“HADE GENE BELE?E DENYZE GYRMEYE” EYLEMY GERÇEKLE?TYRYLDY!

“HADE GENE BELE?E DENYZE GYRMEYE” EYLEMY GERÇEKLE?TYRYLDY!

En do?al ve Anayasal hakkymyz olan bele?e denize girme hakkymyzy kullanmak üzere 2 A?ustos 2009 Pazar günü saat 16.00’da Karava’daki (Alsancak) Escape plajynyn giri?inde ba?aryly bir eylem gerçekle?tirdik.

  

     

      Foto?raflar: Ça?yl Günalp

   

   

Eylem ça?rysy için tyklayynyz

   

Eylemde okunan bildiri için tyklayynyz

   

12 Temmuz 2009 tarihinde Acapulco’da gerçekle?tirdi?imiz ilk bele?e denize girme eylemi için tyklayynyz