BYRLYKTE BARI?I YN?A EDEBYLYRYZ!

Yki Toplumun Ma?durlary Anysyna Bary? Festivali için ortak etkinlik düzenlendi

     

BYRLYKTE BARI?I YN?A EDEBYLYRYZ!

     

 Aralarynda Yki Toplumlu Bary? Ynisiyatifi, Yki Toplumlu Kayyp Yakynlary Ynisiyatifi, Birle?ik Kybrysly Türk ve Kybrysly Rum Ö?retmenler Platformu, Sava?a Hayyr Koalisyonu-Kybrys, Hands Across the Divide, Women Into Action (B-communal group), Kybrys Alman Forumu (DZF), KTÖS , KTOEÖS, Proodeftiki Ylkokul Ö?retmenleri Hareketi, Proodeftiki Ortaokul Ö?retmenleri Hareketi, KTAMS , GÜÇ-SEN, ÇA?-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BYR-SEN, BES, Koop-Sen, Typ-Y?, Basyn-Sen, CTP/BG, TDP, BKP, YKP, Bary? Derne?i, Kybrys Türk Sanatçy ve Yazarlar Birli?i, Kybrys Yayyncylar Birli?i , Yskele Yurtta? Ynisiyatifi, Yki Toplumlu Koro, Baraka Kültür Merkezi, Sosyalist Ynisiyatif, IKME Sosyo-Politik Enstitü, Kybrys Türk Demokrasi Derne?i (KTDD), KIBES, OKOE (Yunanistan’daki Kybrysly Örgütler Federasyonu) , Yunanistan’daki Kybrysly Gençlik Örgütleri Federasyonu, KGP (Kybrys Gençlik Platformu) , Sol Kanat, Y?çi Demokrasisi, Milliyetçili?e Kar?y Gençlik, Uzla?ma / Symfiliosi / Reconciliation, Yeni Kybrys Derne?i, Kybrys Türk Ynsan Haklary Vakfy, Sosyal Riskleri Önleme Vakfy, Yurtsever Kadynlar Birli?i, Kontea (Türkmenköy) Kültür Derne?i, Kontea Kültür Mirasy Vakfy, Kybrys Yeniden Birle?me Hareketi, Çözüm- Yeniden Birle?me- Bary? Limasol Sivil Ynisiyatifi, NGO-SC, Bary? Merkezin bulundu?u Kybrys’yn her iki yanyndan ve yurtdy?yndaki Kybrysly örgütlerin olu?turdu?u Kybrys Bary? Ynisiyatifi 22 Temmuz 2010’da Kontea (Türkmenköy) Bary? Parkynda bary? festivali düzenledi.

 

                                                                                          

Ynsani bir mesele olan kayyp ki?iler konusu, yyllarca politikacylar tarafyndan kullanylmy?tyr. Yine de 2005 yylyndan beri, anla?ma yapylan yeni çerçevede toplu mezarlaryn yerleri tespit ediliyor, mezarlar açylyyor, kalyntylaryn kimlik tespitleri yapylyyor ve 35-45 yyl bekledikten sonar kayyp aileleri ve yakynlary, sevdiklerinden geri kalanlary gömebiliyorlar. Sorunun iki toplumlu boyutunun daha geni? bir kitle tarafyndan anla?ylmasynyn sa?lanmasy son yyllarda ba?lamy?tyr. Bu önemli ilerleme sade yurtta?laryn cesaretli ve insani yardymlary ve bilgi aktarymlary olmasaydy, olasy toplu mezar yerlerinin tespiti için bilgi vermemi? olsalardy, “kayyplaryn” kaderlerini de?i?tirecek ara?tyrmalar yapylamayacakty ku?kusuz. Bu, resmi makamlardan çok, sade yurtta?laryn, liderliklerinden çok daha ileriye giderek Kybrysly Türk ve Kybrysly Rum kurbanlaryn yakynlarynyn duydu?u ortak acyyy dü?ünerek anlayabilen ve bilgi verebilmek için öne çykanlaryn ba?arysydyr.

                               

Onlaryn cesaret ve insaniyetlerinin taktiri olarak, Kybrys Bary? Ynsiyatifi, onlary onurlandyrmak için 22 Temmuz 2010 tarihinde Türkmenköy’de (Kontea) düzenlenen olan any etkinli?ini, az sayydaki hatyry sayylyr insany, sessizce çaly?arak toplu mezarlarymyzla ilgili anlatylmamy? birçok hikayeyi gün yüzüne çykaran ve olasy gömü yerlerini gösteren sade yurtta?larymyzy onurlandyrmak üzere gerçekle?tirdik.

                                                                                                                

Bölünerek yeterince acy çektik, BYRLYKTE BARI? DOLU BYR GELECEK YN?A EDEBYLYRYZ!

                                                             

1.      Yki Toplumlu Bary? Ynisiyatifi

              

2.      Yki Toplumlu Kayyp Yakynlary Ynisiyatifi

            

3.      Birle?ik Kybrysly Türk ve Kybrysly Rum Ö?retmenler Platformu

                    

4.      Sava?a Hayyr Koalisyonu-Kybrys

           

5.      Hands Across the Divide

                

6.      Women Into Action (B-communal group)

                      

7.      Kybrys Alman Forumu (DZF)

                  

8.      KTÖS

                   

9.      KTOEÖS

                    

10.    Proodeftiki Ylkokul Ö?retmenleri Hareketi

                 

11.    Proodeftiki Ortaokul Ö?retmenleri Hareketi

                 

12.    KTAMS

                   

13.    GÜÇ-SEN

                   

14.    ÇA?-SEN

                  

15.    DAÜ-SEN

              

16.    DAÜ-BYR-SEN

                     

17.    BES

              

18.    Koop-Sen

            

19.    Typ-Y?

             

20.    Basyn-Sen

               

21.    CTP/BG

                      

22.    TDP

                

23.    BKP

                

24.    YKP

                 

25.    Bary? Derne?i

                 

26.    Kybrys Türk Sanatçy ve Yazarlar Birli?i

                   

27.    Kybrys Yayyncylar Birli?i

                    

28.    Yskele Yurtta? Ynisiyatifi

                

29.    Yki Toplumlu Koro

                  

30.    Baraka Kültür Merkezi

               

31.    Sosyalist Ynisiyatif

            

32.    IKME Sosyo-Politik Enstitü

             

33.    Kybrys Türk Demokrasi Derne?i (KTDD)

              

34.    KIBES

             

35.    OKOE (Yunanistan’daki Kybrysly Örgütler Federasyonu)

                 

36.    Yunanistan’daki Kybrysly Gençlik Örgütleri Federasyonu

                  

37.    KGP (Kybrys Gençlik Platformu)

                  

38.    Sol Kanat

              

39.    Y?çi Demokrasisi

             

40.    Milliyetçili?e Kar?y Gençlik

               

41.    Uzla?ma / Symfiliosi / Reconciliation

                

42.    Yeni Kybrys Derne?i

                     

43.    Kybrys Türk Ynsan Haklary Vakfy

             

44.    Sosyal Riskleri Önleme Vakfy

                

45.    Yurtsever Kadynlar Birli?i

                 

46.    Kontea (Türkmenköy) Kültür Derne?i

               

47.    Kontea Kültür Mirasy Vakfy

                  

48.    Kybrys Yeniden Birle?me Hareketi

                 

49.    Çözüm- Yeniden Birle?me- Bary? Limasol Sivil Ynisiyatifi

               

50.    NGO-SC

                  

51.    Bary? Merkezi