Kültür Derneklerinden Başbakanlık Önünde Eylem: “Tüzük değişikliği yapılmazsa kaybeden kültür ve sanatımız olacaktır”

1

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 66 dernek adına temsilciler, bugün Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı Başbakanlık önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını öncesi yapılan konuşmada, ülkemizin doğusundan batısına, halk dansları, fotoğraf, seramik, edebiyat, müzik, tiyatro, kadın çalışmaları ve benzeri alanlarda üretimler yapan ve yüzlerce üyesi bulunan derneklerin ortak bir sıkıntısının dile getirileceği vurgulandı. Pandemi koşulları gereği, toplum sağlığını korumak adına sınırlı sayıda temsilci ile gerçekleştirilen eyleme destek veren turizm emekçilerine ve Bu Memleket Bizim Platformu’na da teşekkür edildi. Serkan Soyalan’ın okuduğu ortak açıklamada; Şubat ayında, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde, derneklere hiç danışılmadan değişiklik yapıldığı ve derneklerin Değerlendirme Komisyonu’na seçtiği 5 üyenin iptal edildiği anlatıldı. Komisyonda, Bakanlıkça görevlendirilen 8 üye ile derneklerin demokratik seçimle belirlediği 5 üyenin yıllardır uzlaşı içerisinde çalıştığı vurgulanarak “Pandemi koşullarında devletin, kültür ve sanatı yaşatmak için daha çok destek olması gerekirken böylesi bir değişikliğe gidilmesini ve derneklerin dışlanmasını protesto ediyoruz” denildi. Ayrıca bir süredir Bakan ve Kültür Dairesi Müdürü ile toplantılar gerçekleştirildiği ve bu toplantılardan çıkan sonuçların da takipçisi olunacağı belirtildi.

2 3

Açıklamanın tam metni ise şöyle:

Değerli basın emekçileri kültür-sanata duyarlı halkımız,

Şubat ayında, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde bir değişiklik yapılarak Değerlendirme Komisyonu’na, Kültür-Sanat Danışma Kurulunca seçilmekte olan 5 üyenin iptal edildiğini ve yerine Kültür Dairesi Müdürü tarafından 5 üyenin atanacağını öğrendik. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, yıllardır bu alanda aktif olarak çalışan; müzikten halk danslarına, tiyatrodan fotoğrafçılığa, tangodan edebiyata kadar pek çok konudaki üretimlere imza atarak kültür ve sanatın gelişimine katkı yapan onlarca dernek varken hiçbirinin fikri alınmadan böyle bir değişikliğe gidilmesi kabul edilemezdir. Üstelik yasal dayanakla kurulmuş olan ve derneklerin seçilmiş temsilcilerinin de yer aldığı Kültür Sanat Danışma Kurulu, yasa ve tüzük gereği Bakan’a danışmanlık yapmakla görevli ve yetkilidir. Tüzük değişikliğine gidilmeden bu Kurulun görüşünün alınması çok daha doğru ve sağlıklı olurdu. Oysa Bakanlık, bunu yapmadan Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nü değiştirmiştir. Dolayısıyla bu Tüzük değişikliği sadece antidemokratik değil, teamüllere de aykırı olmuştur.

Değerlendirme Komisyonu’nda, mevcut tüzüğe göre Bakanlıkça görevlendirilen 8 üye ile Kültür Sanat Danışma Kurulu tarafından demokratik seçimle belirlenen 5 üye, yıllardır uyumlu ve uzlaşı içerisinde çalışmaktaydı. Şimdi bunca zorluğun yaşandığı Pandemi koşullarında devletin, kültür ve sanatı yaşatmak için derneklere daha çok destek olması gerekirken böylesi bir değişikliğe gidilmesini şiddetle kınıyoruz ve protesto ediyoruz. Mevcut tüzük, devlet olanaklarının, atanmış kişilerin iki dudağı arasından çıkacak keyfi ve partizan kararlarla yürütülmesine alternatif, demokratik, katılımcı ve devlet ile derneklerin işbirliğini hayata geçiren bir tüzük olarak kurgulanmıştı. Ancak yıllar içinde uygulamada ortaya çıkan eksiklikleri gidermenin yolu, kesinlikle dernek temsilcilerinin karar alma süreci dışına atılması olamaz. Hep aynı kişilerin görev yapması bir sorun olarak görülürse, Komisyon üyeliğine belli bir süre sınırı konması gayet uygun, demokratik ve katılımcı bir çözüm olacaktır.

Bu amaçla bir süredir Bakan ve Kültür Dairesi Müdürü ile toplantılar gerçekleştirdik ve bir uzlaşı noktası bulmak üzere çeşitli önerilerde bulunduk. Önerilerimiz tümüyle kabul görmedi ancak dün yaptığımız toplantıda Bakan’dan bir söz aldık. Şöyle ki; derneklerin seçeceği sadece 2 kişi arasından Bakanın veya Kültür Dairesi Müdürünün atama yapması şeklinde Tüzüğün değiştirileceği bize açıklandı. Bu yöndeki bir uygulamanın yaratacağı sakıncaları veya sağlayacağı faydayı henüz enine boyuna değerlendirme imkanımız olmasa da ve bu hususta çeşitli dernekler farklı görüşlerde olmakla birlikte, tüm dernekler olarak Bakanın en azından verdiği bu sözü tutmasının takipçisi olacağız. Bu Tüzük değişikliği Nisan ayı sonuna kadar yapılmaz ise sonuçta kaybeden kültür-sanat alanındaki çeşitlilik, çoğulculuk, nitelikli üretimler ve dolayısıyla kültür-sanata duyarlı halkımız olacaktır.

Şunu da kaydetmek gerekir ki; kültür ve sanatın gelişmesi için devletin desteği önemli ve gereklidir hatta bu, devletin Anayasal ödevidir. Ancak kültür-sanat, devletin ve resmi ideolojinin uhdesinde olmamalı, farklı ve renkli alternatif seslere ve yaratıcı düşüncelere yer açılmalıdır. Bu açıklamayı yapan kültür-sanat dernekleri olarak, tek derdimiz devletten katkı almak değildir. Elbette parasal destekle üretimlerimiz daha kaliteli olabilmekte, halkımıza daha fazla ulaşabilmekte, gençlerimize, çocuklarımıza ücretsiz etkinliklere dönüşebilmektedir. Ancak bizler, ülkesine, kültürüne ve sanata gönül vermiş kişiler olarak kendi dayanışma ağlarımızla da üretimlerimizi her şekilde sürdüreceğiz. Derdimiz, yıllar içinde mücadele ile kazandığımız demokratik ve katılımcı bir anlayışın, topluma da zarar verecek şekilde otoriter bir zihniyetle değiştirilmiş olmasıdır. Bakanlığı bu konuda verdiği sözü tutmaya ve tüm halkımızı da kültür-sanata sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Akademi Sanat Derneği

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)

Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER)

Alayköy Folklor Derneği

Alpay Volkan Kültür Sanat Derneği

Alzheimer Derneği

AVSAD

AYDER

Baraka Kültür Merkezi

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER)

Dikmen Gençlik Merkezi Derneği (DİGEM)

Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği

Envision Diversity

Evrensel Hasta Hakları Derneği

Genç Yetenekler Kültür Sanat Derneği

Gençlik Merkezi Birliği

Girne Gençlik Merkezi

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇ-TAŞ)

Güzelyurt Amatör Sanatçılar Derneği (GASAD)

Güzelyurt Atılımcı Sanat Derneği (GASAD)

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD)

Halk Sanatları Derneği (HASDER)

Hayata Dokun Hareketi

İnönü Gençlik Merkezi Kültür Sanat ve Spor Derneği (İGEM)

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD)

İskele Kültür Sanat Derneği (İSDER)

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD)

Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER)

Kıbrıs AB Derneği

Kıbrıs Ada Tango Derneği

Kıbrıs Edebiyat Derneği

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD)

Kıbrıs Havaları Derneği (KIBHAD)

Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği

Kıbrıs Sanat Derneği

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD)

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği

Kuir Kıbrıs Derneği

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLKDER)

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM)

Lirik Şiir Grubu

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER)

Mağusa Kültür Derneği

Nicosia New Generation Lions Kulübü

Özgür Adımlar Kültür ve Sanat Derneği

Sevgi Çiçeği Kültür Sanat Derneği (SEÇDER)

Sivil Toplum İnisiyatifi

Sonare Çoksesli Korolar Derneği

Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD)

Üçüncü Toplum Forumu

Üretim Merkezi

Yeni Erenköy Kültür ve Sanat Derneği (YENDER)

Yunan Dili Derneği (YUDER)

 

Ayrıca “Bu Memleket Bizim Platformu” da derneklere destek açıklamıştır.