Baraka ve Medya – Ahmed Hikmet

Baraka Kültür Merkezi’nin kurulduğu zamandan bu güne değin medyaya bakış açısı ve bu alanında yapmış olduğu üretimleri anlatan yazı derginiz Argasdi’de yer alıyor. Argasdi 10 TL okur katkısıyla Baraka Kültür Merkezi lokalinde, bölgenizdeki Khora Kitap’ta ve gazete bayiilerinde…

alternatif-medya-görselEzen- ezilen ilişkisi içerisinde gücü elinde bulunduran ezen taraf, her türlü aracı kullanarak egemenliğini devam ettirmek ister. Mesela Türkiye’de 20 yıldan fazladır iktidar olan AKP yönetimi halk üzerinde baskı kurabilecek ve halkı manipüle edecek yargı, güvenlik, medya gibi bütün araçları ele geçirmiş durumdadır ve bunun sayesinde faşist yapılanmasını devam ettirmektedir. Bu araçlardan medya, egemenler tarafından sadece Türkiye’de değil ülkemizde de doğru bilgilerin saklanması ve yanlış bilgilerle halkın manipüle edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Son dönemde ülkemizin önde gelen patronlarından Falyalı’nın uyuşturucu işi içinde olduğu iddialarını içeren haberlerin kaldırılması ve haberlerin kaldırılmadığı sitelerin de siber saldırılara uğraması egemen medyanın ülkeyi yönetenlerin güdümünde olduğunu ve kendi çıkarları doğrultusunda bir yayıncılık yaptıklarını göstermektedir. Bu durum da biz ezilenlere egemen medyayı eleştirmek ve değiştirmek için mücadele etme ve alternatif medya araçları yaratma sorumluluğunu vermektedir.

Medyanın Durumu

Ülkemizdeki medya kuruluşları özel şirketler gibi kamu yararından uzak, kâr odaklı, şirket sahiplerinin ve egemenlerin çıkarlarını korumak amacıyla yönetilmektedir. Seçtirilmiş Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yalakalığını yapanından tutun, bir sürü işçisini işten atanına, cinsiyetçi, homofobik, ırkçı haberler, yayınlar yapanına kadar mevcut sistemin devamlılığını sağlayan bir egemen medya anlayışı adamızda hakim durumdadır. Hâl böyleyken Baraka Kültür Merkezi, bunun karşısında halkın haber alma hakkının engellenmediği, herkesin istediği kadar bilgiye erişebildiği, halkın denetiminde, ezilenden yana taraf olan ve ticarileştirilmeyen alternatif medyayı benimser, kendi sözünü ile fikrini yayabilmek için çeşitli alternatif medya araçlarını kullanır. Bildiri dağıtımı, afişleme, pankart asma, bire bir iletişim gibi kendi iletişim kanallarını da oluşturmaya çalışır. Özellikle facebook ve instagram gibi sosyal medya mecralarının haberleşmede ve yayıncılıkta alternatif olarak kullanıldığı ülkemizde, Baraka da insanlara ulaşmak için egemen medya anlayışına dahil olmadan bu araçları da kullanır. Alternatifini yaratırken, var olanın içinde de kendi duruşuyla yer alır.

Bir Web Sitesinden Öte: Baraka.cc

Hızla gelişen bilim ve teknoloji sayesinde günümüzde internet üzerinden sınırsız bilgi erişimine sahibiz. Televizyon kanalları, gazeteler, radyolar daha çok özel şirketlerin kontrolü altında egemen ideolojinin devamlılığını sağlarken, web siteleri ve sosyal medya platformları alternatif medya araçları olarak karşımızda durmaktadır. Derneğimiz, baraka.cc aracılığıyla toplumumuz içerisinde yaşanan gelişmeleri, bu gelişmelere karşı tavrını, organize ettiği veya desteklediği eylemlerin, etkinliklerin haberlerini ve bir kültür sanat derneği olarak müzik, tiyatro, dergi, film gibi farklı sanat alanlarında yaptığı üretimlerini paylaşmaktadır. Özel medya kuruluşlarının haber ve yayın sitelerinin aksine 2008 yılından beri sponsorsuz ve ücretsiz erişimle aktif olan baraka.cc, sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki emekten yana toplumsal hareketlerin haberlerini de yapmaktadır.

Dünya sadece sokakta, işte, evde, okulda değişmemekte, sanal yaşamda da değişmektedir. Facebook sadece arkadaş edinme ya da mevcut arkadaşlarla sohbet etmekten öteye bir konuma gelmiştir. Bütün dünyada yaşananlar facebook’taki haber sayfalarında, derneklerin, partilerin, siyasilerin hesaplarında paylaşılır hale gelmiştir. Derneğimiz de facebook’taki sayfasıyla hem baraka.cc’de yaptığı paylaşımları yapmakta hem de görseller ve videolarla fikrini, sözünü söylemektedir.

Alternatif Film

Kamusal bilginin özel medya kuruluşları tarafından ticarileştirilmesinin yanında maddi üretim araçlarına sahip yapımcı şirketler tarafından gişe rekorları kırma ümidiyle büyük bütçeler ayrılarak çekilen filmler, ya niteliksiz mesajlar içermekte ya da kapitalist sistemin hâkim ideolojisinin yayılmasını sağlayacak şekilde kurgulanmaktadır. İşçinin, ezilenin sesi olacak, bir emekçinin günlük hayat gayesini anlatan filmlerin sinema dünyasında görünürlüğü azdır. Bu sebeptendir ki işçi sınıfının dertlerini, mücadelelerini anlatan filmlerin gösterildiği işçi filmleri festivali tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derneğimiz ve bazı sendikalar tarafından uzun yıllardır düzenlenmektedir. Bunun yanında toplumsal mücadelelerimizi anlatan, TC hükümetleri tarafından maruz kaldığımız asimilasyon politikalarını dile getiren, ülkemizdeki göçmen kesimlerin yaşadığı sıkıntıları kadraja sığdırmaya çalışan bazı belgeseller derneğimizin bir dönem aktif olan Baraka Film Atölyesi adlı etkinlik grubu tarafından çekilmiştir. Bu belgeseller şunlardır: Sanayi Holding, Kıbrıs’ın Öbürleri, Asimilasyon Üçlemesi ve 2001’den 2011’e Baraka.

3…2…1 Kayıt

Kapitalist düzende büyük bir tüketim çılgınlığı yaşıyoruz. Sürekli satın almaya yönlendiriliyor ve tüketiyoruz. Sadece elle tutulur maddi ürünleri değil bilgiyi de ona eriştiğimiz hızda tüketmeye alışıyoruz. Dolayısıyla daha hızlı bir şekilde bilgiyi edinebileceğimiz görseller ve videolar daha çok ilgimizi çekiyor. Bu değişen durum karşısında sözümüzü söylemek, halkın sorunlarını dile getirmek, üretimlerimizi paylaşmak ve keyiflenip keyiflendirmek için video aktivizme ağırlık veren derneğimizde BarakaTV adında yeni bir çalışma grubu başlattık.

BarakaTV’de gündemin ve toplumsal durumların konuşulduğu “Bahcada 10 Tayka”, farklı içeriklerdeki makalelerin okunduğu  “Neçin da den” ve neşeli, sorgulayıcı ve eğitici çocuk hikâyelerinin paylaşıldığı “Baraka Çocuk” programlarıyla alternatif medya içerisinde yer almaya ve egemen medyaya karşı mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz.