Baraka Kültür Merkezi’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: “Aklın Silahı Barıştır”

 

 302072834_5925837874093206_8967465063748282768_n

Emeğimizi ve doğayı sömürerek var olan sistem, büyüme krizlerini aşmak ve doğal kaynaklara ulaşmak için yıllardır savaşlar çıkarmakta; milliyetçiliği ve düşmanlığı dayatarak “meşrulaştırdığı” savaşların, dünya halkları gibi Kıbrıs halkları da hem mağduru hem de faili durumuna getirilmektedir. Dostlar birbirine silah doğrultmakta, komşuların arasına dikenli teller çekilmektedir. Ama aynı zamanda bu kirli savaşlara ortak olmayan, barışın dilini konuşan ve bu uğurda yıllardır mücadele eden insanlar da vardır. Ve 1 Eylül, egemenlerin karşısına dikilip barışın tarafında çoğaldığımız gündür.

Kıbrıslı Türklerin barıştan yana iradesine rağmen son yıllarda, adamızdaki bölünmüşlüğü perçinleyenler, federasyona olan inancı da ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Böylelikle kendi halkına en büyük kötülüğü yapanlar, Kıbrıslı Türk kimliğinin dünyadaki tüm uluslar nezdinde kabul görmesini de engellemiş oluyorlar. Ve bilhassa Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından da ayrımcılığa uğrayan Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkleri bu ada yarısının imkan(sızlık)ları ile başbaşa bırakıyorlar.

Daha “ana”ları ile eşit ve egemen ilişki kuramayanlar, aklımızla alay edercesine, dünyanın tanıyacağı bir devletten bahsediyorlar! Güya ana muhalefet edenlerse, barışı, sanki sınıfsız bir kavrammış gibi, emperyalist kurumların altın tepside sunmasını bekliyorlar.

Oysa Kutlu Adalı’nın dediği gibi “Aklın silahı barıştır.” Gerek Kıbrıslı Türk halkının gerekse dünya halklarının refah ve huzur içinde yaşamasının tek koşulu, sınıf temelli bir örgütlülükle barış için savaşmaktır.

Bu inançla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlar, halkımızı barış adına yapılan eylem ve etkinliklere katılmaya, sokağa davet ederiz.