Yerel Yönetim ve Gençlik – Anonim Gençlik Aktivistleri

Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerindeki rolü, kentleşme düzeyinin artması ve demokratik değerlerin gelişmesi ile daha da önemli hale gelmektedir. Kentlerde oluşan ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve teknik nitelikteki problemlerin çözümünde yerel yönetimler anahtar konuma sahiptir. Vatandaşların kentin değişimine ve yönetimine katılmaları konusunda yerel yönetimler önemli fırsat ve mekanizmalar içermektedir. Aynı zamanda, yerel yönetimler yerel hizmetlerden sorumlu teknik kurum pozisyonundadır. Bu yerel hizmetler, eğitim, konut, ulaşım, işsizlik, sağlık, güvenlik, eşitsizlik gibi alanlarını kapsar. Bu alanlardaki işleyişler düzgün olmadığı takdirde oluşacak olan ortamdan olumsuz etkilenen kesimlerin başında biz gençler gelmekteyiz. Gençlik, toplumların varlığını sürdürmesi noktasında yeni nesil olarak kültürel aktarımın ve ülkenin geleceği açısından önemli bir konumdadır. Günümüzde teknolojiye dayalı iletişimin gelişmesi gençlerin ülkelerindeki ve dünyadaki toplum ile ilişkilerini geliştirmektedir. Gençler toplumsal yaşama dair görüşlerini, beklentilerini ve taleplerini her zamankinden daha fazla paylaşmaktadır. Bu durum, gençlerin fiziksel ve psikolojik özelliklerine dayalı dinamik niteliklerini daha da geliştirmektedir. Öte yandan gençler, geri bırakılmış ülkelerde, ülkelerinin hem ekonomik hem de sosyal gelişimi için önemli bir potansiyele de sahiptir. Yerel yönetimlerin çok yönlülüğü, gençlikle ilgili konularda onları daha da önemli hale getirir. Yerel yönetimler toplumun diğer kesimlerine olduğu gibi gençlere de en yakın kamu kurumları olarak, yerel hizmetlerin tasarımında biz gençleri de odak noktalarından biri yapma çabası içinde olmalıdır. Yerel yönetim ile gençlik ilişkisinin paralel doğrultuda ilerlemesi önemlidir.

Peki yerel yönetimler gençlik için ne yapmalıdır?

Yerel yönetimlerin gençlik için yapabileceği pek çok şey vardır. Mevcut konumlarını iyileştirmesi ve ülke durumuna bağlı olarak kalkınmak için gençlere yönelik çalışmalar yapması herkes için faydalı olacaktır.

Belediyeler, öğrenciler için ücretsiz ve erişilebilir ulaşım sağlamalıdır. Kendi bünyelerinde büfeler veya kafeler açarak, uygun fiyatlı ürünler satarak, gençlerin maddi açıdan endişe duymadan gidebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri mekanlar açmalıdır. Ücretsiz, sanatsal ve sportif kurslar ve etkinlikler düzenlemelidir. Gençlere yönelik burs programları ve destek projeleri, dönemlik mesleki istihdam alanı ve teknolojik donanımlara sahip kütüphane imkanı sağlamalıdır.

Buraya kadar yerel yönetimlerin gençlere neler verebileceğinden bahsettik. Aslında bir noktada belediyelerin biz gençlerden neler alınabileceğini de gözden kaçırıyoruz. Çünkü, gençlik teknolojiye en hakim ve yeni fikirlere en açık kesimdir. Bir kent yönetimi anlamına gelen belediyenin de gençlerde olan bu potansiyelinden yararlanması yerel yönetimin de faydasına olacaktır. Bizlerin dahil edildiği, sözlerimizin yerel yönetimlerde yer alabildiği, kısaca katılımcı, demokratik bir yapı oluşturulmalıdır. Örneğin; gençlerin sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarda fikir ve karar mekanizmalarına katılabilmeleri, kentteki yaşlılara hizmet verilirken bölgedeki gençlerden de faydalanılması, kültür ve gençlik merkezlerinin artırılması ve bunların yeri, tasarımı, mimarisi ve içeriği gibi konularda gençler arasında anket çalışması yapılması gibi yöntemler bizlerin yerel yönetime demokratik olarak katılımımızı sağlayacaktır.

Demokratik katılımımızın sağlandığı ve karar mekanizmalarına dahil edildiğimiz zaman gençler olarak yaşadığımız yeri daha çok sahiplenmiş olacağız. Çünkü, oralı olmak demek sadece belediyeden hizmet almak değil o belediyenin hangi hizmetleri nasıl vereceğinde de söz sahibi olmak demektir.

Bala Kabakçı – Anonim Gençlik Aktivisti

                                                             Dünyadan Belediye Örnekleri

Dünyanın birçok yerinde belediyeler gençlere imkanlar sunmaktadır. Dünyadaki en iyi belediyecilik anlayışına verilebilecek örneklerden bahsedecek olursak İspanya’daki Marinaleda Belediyesi’nin çalışmalarını söyleyebiliriz. Bu belediye günlük çalışma süresini 6 saat olarak düzenlemiş ve çalışanların günlük ücretini ise birçok yerdekinden fazla bir ödeme sayılan 47 Euro olarak belirlemiştir. 1970’lerde %60’larda olan işsizlik günümüzde sıfırlanmıştır. Yani gençlere çalışma imkânı sağlanırken emeklerinin karşılığı verilmektedir. Bir başka örnek olarak Hindistan’ın Kerala Eyaletine bağlı kentini verebiliriz. Belediye başkanı Arya Rajendran, ilk olarak “Çocuklara iyi bir gelecek.” diyerek çocuk işçiliğiyle mücadele yürütmüştür. Göreve gelir gelmez kentte ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetiyle konut hakkını hayata geçirmek için de kitle örgütleriyle toplantılar düzenlemiştir. Türkiye’de de Ovacık Belediyesi geçmiş yıllarda oldukça gündeme gelmiştir. Sosyalist belediyede, kooperatife dayalı kollektif bir üretim anlayışı ile gençlerin de içinde olduğu bölge halkı tarlalarda mahsül yetiştirirken belediye bu ürünlerden elde edilen geliri gençlere burs olarak vermektedir. Tabi ki daha pek çok örnek var; ancak bu belediyeleri örnek verme nedenimiz, bunların diğerleri gibi sembolik gençlik meclisleri kurarak “gençler eğlence veya sosyal yardım projesi düzenlesin, biz de finanse edelim”, “aman gençler belediye politikalarına bulaşmasın, şehrin dertleri ile uğraşmasın” anlayışı yerine gençleri de topluma ve yönetime, en önemlisi de üretime dahil ederek belediyecilik benimsemiş olmalarındandır.

Ömer Karadayı, Anonim Gençlik Aktivisti

WhatsApp Image 2022-11-11 at 10.09.23