SOL ANAHTARI’NDAN “BA?KA BYR ?ARKI”

  

Baraka Müzik toplulu?u Sol Anahtary, “Ba?ka Bir ?arky” isimli ilk albümünü müzik severlerin be?enisine sundu.

  

Onbir parçadan olu?an albüm, anonim Kybrys parçalarynyn yeni yorumlarynyn yany syra grubun kendi bestelerini ve Kybrys ?afa?a Özlem grubunun iki ?arkysyny da içermekte. Nazym Hikmet’in Japon Balykçysy adly ?iiri, senfoni tarzynda bir beste ile müzik severlere ula?yrken; La Fontaine’den bir hikaye ise blues ritimleriyle harmanlanmy?. Ma?usa Limany, Hasan Bulliler Destany ve Vapurum gibi parçalarda kültürümüze ait motifler yer alyrken, Dolama türüküsü de Gavur Ymam Ysyany olarak bilinen tarihsel öykünün sözleri ile söylenmekte.  

  

Genel olarak ça?da? halk müzi?i tadynda olan “Ba?a Bir ?arky”, Sol Anahtary’nyn amatör bir ruhla ortaya çykardy?y profosyonel bir çaly?ma. Albüm, 15 TL kar?yly?ynda Baraka Kültür Merkezi’nin Suriçi’ndeki lokalinden veya 0533 860 32 80 numaraly telefondan temin edilebilir.

   Müzik grubunun yakynda gerçekle?tirece?i özel tanytym konseri, halka açyk olacak ve basyn yolu ile de duyurulacaktyr.