Category Archives: Sol Anahtarı

1 Mayıs 2010

              DEV-Y?, KTÖS, KTAMS, BES, KTOEÖS, El-Sen, Emek-Y?, Tel-Sen, Devrimci Genel-Y?, Güç-Sen, Petrol-Y?, Typ-Y?, Ma?usa Türk Genel-Y?, Basyn-Sen, Koop-Sen, Ça?-Sen, Daü-Sen, Daü-Bir-Sen, TES, Mec-Sen, Baraka Kültür Merkezi, KTEZO, Bary? Derne?i,…

Atatürk Ö?retmen Akademisi Ö?rencilerine Destek Konseri

    Baraka Müzik Toplulu?u Sol Anahtary bir süredir Atatürk Ö?retmen Akademisi ö?rencilerinin ba?ta Milli E?itim Bakanly?y Olmak üzere hükümete kar?y ba?latty?y direni?te bir sokak konseri verdi. E?itim Bakanly?y’nyn AÖA’yy yok…

TDP DAYANI?MA KONSERY

    Baraka Müzik Toplulu?u Sol Anahtary 24 Aralyk Per?embe günü Toplumcu Demokrasi Partisi Yskele ve Ma?usa ilçe örgütlerinin düzenledi?i yemekte bir dayany?ma konseri verdi. Sol Anahtary ilk albümü olan Ba?ka…

BA?KA BYR ?ARKI

  Baraka müzik toplulu?u Sol Anahtary’nyn ilk albümü olan Ba?ka Bir ?arky internet üzerinden payla?yma açyldy. Albümün çykty?y ilk günden bugüne gerek grup elemanlarynyn gerekse di?er tüm Baraka aktivistlerinin heyecan…

ALBÜM TANITIM

  Baraka müzik toplulu?u Sol Anahtary müzik grubu ilk albümü olan Ba?ka Bir ?arky için için KTÖS lokalinde bir kokteyl ve tanytym gecesi düzenledi. Basynyn ve müzikseverlerin yo?un ilgisini gören…

Facebook6k
Twitter2k
646