Category Archives: Bildiriler

Baraka Kültür Merkezi Ta?yndy

  Mart 2003 tarihinden bu yana faaliyetlerimizi yürüttü?ümüz Küçük Kaymakly’da bulunan dernek binamyzy bo?alttyk. Bilindi?i gibi dernek binamyz tek bir salondan olu?an, bahçesi olmayan bir dükkandy. Bu, bizlerin ayny anda…

DAÜ’deki Soru?turma; Özerk, Demokratik, Parasyz ve Bilimsel Üniversite Mücadelesini Durduramaz

    DAÜ’deki olaylary ibretle izlemekteyiz. DAÜ rektörü Halil Güven’in DAÜ-Sen ve ba?kany Ula? Gökçe’ye kar?y yürüttü?ü saldyrylar, eski rektör ile yary?ty?ynyn göstergesidir. Halil Güven “rü?tünü ispatlamy?” bir rektör olarak özerk,…

Fazıl Önder’i Anma Etkinliği

De?erli Basyn Emekçileri,    1 Mayys 1958 ve sonrasynda, Kybrys; o güne kadar görmedi?i büyük bir dü?manly?y iliklerine kadar ya?ady. Yeralty te?kilaty, i?e öncelikle Türk toplumu içindeki ilericilerden ba?lady. 1…

1 Mayıs 2006

1 Mayys’ta ?enlik Var        Üniversiteler; bilimsel bilginin üretildi?i ve üretilen bu bilginin toplum yararyna en iyi ?ekilde nasyl kullanylabilece?inin tarty?yldy?y bilim yuvalarydyr. Bugün üniversitelere ödenen har(a)ç miktarlary ortadadyr….

Baraka: Kumsal Parky’ny Korumak Boynumuzun Borcudur!

      Her geçen gün denizler biraz daha kirlenmekte, ozon tabakasyndaki delik büyümekte, küresel ysynma dünyamyzy tehdit etmekte ve ormanlyk alanlar  küçülmekte… Tüm bunlar ve daha niceleri, endi?e verici boyutlardaki…