Category Archives: Argasdi Tüm Sayılar

argasdi 3.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan  Yerel seçimlerin propaganda dönemi boyunca en çok duydu?umuz sözcük GÜÇ oldu… Bir yandan “tam güçle iktidara” gelmek isteyenler, di?er yandan “do?ruya güç ver”…

SG ve GSS VE KADINLAR – Nazen Şansal

“Sosyal Güvenlik Yasası” olarak yasalaşmış bulunan, 2006 yılında CTP tarafından “Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası” adı altında getirilen yasaya o tarihlerde sosyalist feminizm çerçevesinde yönelttiğimiz eleştiri… “Bu yasa taslağının…

argasdi 2.5

           Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan Yeni Yönetici Elitimizin i?i ba?yndan a?kyn. Önlerinde duran “yapylacaklar” listesi hayli kabaryk. Üstelik safdy?y kalmy? gibi görünen sermayenin ?ahin kanady Denkta? ve UBP…

argasdi 1.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan… Argasdi, ehlile?tirilemeyen bir ottur. Susuz, güne?siz de kalsa, bykmadan usanmadan, ba?kalaryny byktyrmak pahasyna inatla bitiveren bir ot!      Argasdi, Baraka Kültür Merkezi’nin…

argasdi 0.5

argasdi ismiyle yayynlanan ilk bro?ürümüzün kapa?y a??yda görülebilir. Bu bro?ür 2004 yylynda yayynlanmy? ve içerisinde Baraka Kültür Merkezi’nin etkinliklerinin tanytymlaryna yer verilmi?tir.

Facebook6k
Twitter2k
646