BARAKA’YA FA?YST PROTESTO! GENÇ MÜCAHYTLER DERNE?Y BARAKA’YI “ZYYARET” ETTY!

 

Genç Mücahitler Derne?i isminde bir derne?in bir kaç üyesi Baraka’yy protesto etmek amacyyla 31 Ocak 2011 tarihinde bir “ziyaret” düzenledi. “Or…. Çocuklary” gibi “yaratycy” bir pankart açan bu ?ahyslar, basyn açyklamasy yapty.

 

 

“Kybrys Türktür Türk kalacak!” diye slogan attyktan sonra, tekbir getirererek Baraka’dan ayryldylar. Basynyn oldukça ilgi gösterdi?i bu “protesto” Baraka’nyn “Ankara Elini Yakamyzdan Çek” pankarty ve sloganynyn ne kadar da me?ru bir zeminde oldu?unu bir kez daha gösterdi. Pek çok örgüt Baraka’ya gelerek veya telefoniyen arayarak destek belirtti.

 

 

 

Eylemin videosu için tyklayynyz