YNÖNÜ MEYDANI SALLANDI!

 

 28 Ocak 2011 tarihinde Sendikal Platform ça?rysy ile gerçekle?tirilen bütük miting ayry pankart ve slogan sorununun gölgesinde ba?lady. Oldukça co?kulu ve renkli olan kortej Peyak binalarynda toplanyp Ynönü Meydany’na do?ru yürüdü. Ynönü Meydany’nynda pankartyny açan Baraka’ya Kamu-Sen’li “büyüklerin” yönlendirmesi ile Demokrat Parti’li fa?istler saldyrarak  “Ankara Elini Yakamyzdan Çek” pankartyny aldylar. Mitingi provoke etmeye yönelik bu saldyrynyn  ardyndan Baraka’nyn pankarty  fa?istlerden geri alyndy. 

Sendikacylaryn konu?malarynyn ardyndan platform yetkilileri, Sendikal Platform’un ilkelerini kürsüden eylemcilere okuyarak onaylatty ve ilkeler kabul edildi. Bunun ardyndan Baraka’nyn müzik toplulu?u Sol Anahtary bir konser verdi. Gündo?du, Çav Bella, Gavur Ymam Ysyany ve El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido‘nun söylendi?i konser oldukça ço?kulu geçti.