Category Archives: Diğer Eylemler

SAĞLIK HAKKI EYLEMİ

Kıbrıslı Türklere ait birçok kurum, kuruluş, doğal alan ve kaynaklar neoliberal politikalar çerçevesinde sermayeye peşkeş çekilmiş, çekilmeye devam etmektedir. İşbirlikçi UBP Hükümeti, bunlarla da yetinmeyip, eğitim, sağlık, sosyal güvence gibi…

BARAKA TİYATRO EKİBİ ENGELSİZ KARNAVALINDA TİYATRO ATÖLYESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

  EngelSiz İnisiyatifi’nin girişimiyle 14 Mayıs Cumartesi günü Dereboyu Caddesi’nde gerçekleştirilen “EngelSiz Karnavalı”na, Baraka Tiyatro Ekibi de bir Tiyatro Atölyesi düzenleyerek katıldı. Atölye öncesi yapılan şenlikli bir yürüyüşle ve dağıtılan…

BYZ ÇOCUKLARIMIZA ONURLU BYR GELECEK BIRAKACA?IZ – YA SYZ!

Kybrysly Türk Halky mücadelesini arttyrarak sürdürüyor.  Toplumsal Varolu? mitinglerinden üçüncüsü 7 Nisan 2011 tarihinde meclis yanynda gerçekle?tirildi. Di?er iki eylemden farkly olarak sistem partilerinin destek vermedi?i eylem büyük bir co?ku…

LYBYA’YA MÜDAHALE PROTESTO EDYLDY

Avrupa Birli?i ülkelerinin ve ABD’nin Libya’ya gerçekle?tirdi?i askeri operasyonu protesto etmek amacyyla 22 Mart 2011 tarihinde çe?itli örgütler ve siyasi partiler Lefko?a’daki Yngiliz temsilcili?ine yürüdü. Baraka Kültür Merkezi, Kybrys Sosyalist…

BARAKA ENGELSYZ YNYSYYETYFYNYN EYLEMYNE DESTEK VERDY

  EngelSiz Ynisiyatifi, toplumda engelli ki?ilerin ya?ady?y sorunlara dikkat çekmek ve farkyndaly?y artyrmak amacyyla 19 Mart 2011 tarihinde Lefko?a’da eylem yapty. Duyarly ki?ilerin, çe?itli dernek, parti ve örgütlerin olu?turdu?u inisiyatif,…

Facebook6k
Twitter2k
646