MALİ YAPI

Mali Yapı Baraka Kültür Merkezi’nin faaliyetleri hiçbir dış destek olmaksızın tamamen bağış, aidat, dergi satışı ve büfe gelirlerinden finanse edilmektedir. Adidatlar, aidat ödemek için gönüllü olan kişilerin kendilerinin belirledikleri miktarı her ay ödemesinden oluşur. Baraka’nın faaliyetlerine katılmak için üye olmak gibi bir zorunluluk olmadığı gibi, aidat vermek gibi bir zorunluluk da yoktur. Ayrıca Baraka Kültür Merkezi fonlamanın her türlüsüne karşıdır. Bizce Demokratik Kitle Örgütlerinin fonlanması, neo-liberal politikaların yaygınlaştırılması sırasında devletin görevlerinin aşındırılması maksadıyla bilinçli olarak uygulanmaktadır. İlerici ve aydınlar fonlanan ve fonlama yolu ile radikalizminden arındırılan örgütlerde toparlanarak, neo-liberalizme karşı mücadeleden geri bırakılmaktadır. Böylece fonlama aracılığı ile bir bitkinin sürgünlerinin kesilmesi gibi bir toplumun ilericileri de toplumsal mücadeleden ayrı düşmektedirler. Halk ile diyaloğa dayalı, halkın yaşadığı maddi sıkıntıların benzerlerini yaşayarak şekillenen örgütlenmelerin; hem halktan kopmayan ve kendisini sadece halka karşı sorumlu hisseden yapılar olacağını hem de maddi olarak halk tarafından desteklenip şekillendirilmeye açık oldukları için halk tarafından daha çok sahiplenileceğini düşünüyoruz.Mali durumumuz tamemen şeffaf olup Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasındaki hesabımız ilgilenen herkesin incelemesine açıktır. Ayrıca gelir ve giderlerimizi listelediğimiz çizelge belli aralıklarla güncellenip dernek panosunda sergilenmektedir.

Gelir Gider Çizelgeleri

Facebook6k
Twitter2k
646