BARAKA TİYATRO EKİBİ

“Belki tiyatro kendi içinde devrimci değildir; ama hiç kuşku yok ki tiyatro bir devrim provasıdır.”

Agusto Boal

 

 

Baraka Tiyatro Ekibi (BTE)

2004 yılının ilkbaharında, sözümüzü oynayarak söyleyebilmek, dert edindiğimiz dünya ve memleket hallerini teatral biçimlerle anlatabilmek gayesiyle ufak ve amatör bir tiyatro ekibi kurduk. Ve o günden bu yana pek çok oyun, şiir dinletisi, sokak tiyatrosu ile izleyicilerle (ya da hayal ettiğimiz tabirle izleyici-oyuncularla) biraraya gelmeye çalıştık.Amatörlüğü, bu işin gönüllülüğüne ve ekibimizdeki iş bölümünün keskin olmamasına vurgu yapan bir kavram olarak kulanıyor, gereken emek ve disipline önem vermemek şeklinde algılamıyoruz.  Bizler, tiyatroyu bir hükmetme veya uyutma aracı olarak değil, bir sorgulama ve özgürleşme aracı olarak görüyoruz. Tiyatronun, insanın bütün faaliyetleri gibi zorunlu olarak politik olduğunu ve yaşamın kendisinden ayrılamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle gerek oyunlarımızda gerekse çalışma yöntemimizde, sanatsal-estetik kaygıların yanı sıra politik bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.  Oyunlarımızda ve eğitim çalışmalarımızda yöneten-yönetilen ilişkileri yerine deneyim aktarmayı, bildiklerimizi paylaşmayı ve dayanışarak birlikte üretmeyi tercih ediyoruz. Eğitim çalışmalarımız gibi oyun provalarımızı da, yükü sırtlanmaya gönüllü olan bir veya bir kaç “kolaylaştırıcı”nın eşliğinde yürütüyoruz.

Eylül ve ekim aylarında, aramıza yeni katılanlarla birlikte vücut, ses, nefes, imgelem, fiziksel aksiyon, yaratıcı doğaçlama ve benzeri alanlarda egzersizler yapıyoruz. Ayrıca teori ve pratiğin birlikte anlamlı olacağı düşüncesinden hareketle okuma-tartışma çalışmaları yapıyor ve pek çok tiyatro kuramcısının eserlerinden feyz almaya gayret ediyoruz.  Bilhassa Bertolt Brecht ve Agusto Boal’ı incelemeye çalışıyor ve Boal’ın “Ezilenlerin Tiyatrosu” anlayışını kavrayarak memleketimiz koşullarında uygulamanın yollarını deniyoruz.

Her salı 18.00-21.00 saatleri arasında Baraka lokalinde, katılmak isteyenlere açık olarak hayatın provasını yapmaya devam ediyoruz.

[divide]

Teorik Çalışmalar 

Baraka Tiyatro Ekibi, her sene bir sahne ve sokak tiyatrosu sergilemenin yanı sıra ses, diksiyon, vücut kullanımı, yaratıcı doğaçlamalar gibi eğitim çalışmaları ve çeşitli tiyatro akımlarının incelendiği teorik çalışmalar da yapmaktadır. Genelde oyun sezonunun kapandığı yaz dönemlerinde gerçekleşen teorik çalışmalar kapsamında bu güne değin, “Temel Tiyatro Terimleri”, “Tiyatronun Doğuşu”, “Absürd Tiyatro”, “Brecht ve Epik Tiyatro”, “Politik Tiyatro” ve “Agusto Boal – Ezilenlerin Tiyatrosu” konuları incelenerek BTE elemanlarınca tartışılmıştır. Ayrıca çeşitli tiyatro kitaplarından ve dergilerinden seçilen makaleler, zaman zaman okuma-tartışma etkinliği şeklinde BTE gündeminde yer almaktadır.

Teroik çalışmalarımıza konu olan bazı metinlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Tiyatro Terimleri

Ezilenlerin Tiyatrosu

Politik Tiyatro

Antik Tiyatro

Facebook6k
Twitter2k
646