SOLUK

 

 

Baraka müzik topluluğu soluk; müziğin piyasalaştığı, meta haline getirildiği gününümüz kapitalist sistem içerisinde, kültür-sanat üretimini toplumsal bir üretim olarak kavrayan bir bilinçle hareket eder ve bunu kolektif bir anlayış ile ortaya koyar.

                      

Baraka Kültür Merkezi içerisindeki diğer etkinlik grupları gibi soluk müzik topluluğu da baraka’da kolektif olarak oluşturulan değerler çerçevesinde özerk bir yapıya sahiptir. Haftanın belirli bir günü biraraya gelen soluk , önerilen ve topluluk üyelerinin tümü tarafından hem fikir olunan parçaların düzenlenmesi, repertuara dahil edilmesi ve etkinliklerde  icra edilmesi amacı ile kolektif olarak çalışır. Ayrıca çalışmalarını kayıt altına alıp albüm,internet paylaşımı gibi yollarla halkla paylaşmak ve kendi bestelerini yapmak da Soluk’un hedefleri arasındadır.

                    

Soluk, belirlediği amaçları doğrultusunda, baraka’nın diğer yapılar ile ortak olarak düzenleyeceği etkinliklerde, yer alabileceği gibi, Baraka’nın işbirliği-güçbirliği-eylem birlikteliği anlayışı çerçevesinde, başka yapılar tarafından düzenlenen organizasyonlara da dayanışma anlamında katkı koyabilir.

                    

Facebook6k
Twitter2k
646