Category Archives: Bildiriler

Dünya Emekçi Kadynlar Günü Dolayysyyla Baraka’dan Etkinlikler

     * 5 Mart 2005 Cumartesi Baraka’da “Osama” filmi gösteriliyor.      * 8 Mart 2005 Saly Arabahmet Kültür Merkezi’nde “Kadyn Oyunlary” isimli tiyatro sahneleniyor.      Baraka Kültür…

Felluce Eylemi

24 Kasym Çar?amba saat 18:00’da Beer Garden önünde bulu?alym Yürüyü? sonunda SAM AMCA yargylanarak yakylacak ve kysa bir konser verilecekir.      Amerika Birle?ik Devletleri ve müttefikleri, Irak’yn Felluce kentinde…

Dünya Ö?retmenler Günü

5 Ekim Dünya Ö?retmenler Günü  bu yyl E?itim Enternasyonali’nin “Nitelikli Ö?retmen ve Nitelikli E?itim”  slogany ile kutlanyyor,  ülkemizin de kanayan yarasy durumunda olan e?itim sorunlary devlet açysyndan bakyldy?y zaman çözülemez…

Köpek Yarışları Kampanyası

4 Ekim 2004’de yapylan basyn toplantysy    “Bugün Dünya Hayvan Haklary Günü; 1930’lu yyllardan bu yana, dünyanyn çe?itli yerlerindeki hayvanseverlerin bir çok etkinlik ve kutlamalarla, hayvan haklaryna bir kez daha…

KÖPEK YARI?LARINA HAYIR

28 Eylül 2004’de yayynlanan bildiri     MYLLETVEKYLLERYNDEN DE “KÖPEK YARI?LARINA HAYIR”    1600’den fazla ki?inin, Mesarya Stadyumu’nun kapatylmasy talebi ile imzaladyklary dilekçeleri, 6 Eylül’de Yçi?leri Bakanly?y’na ileten Köpek Yary?laryny Durduralym…