Category Archives: Diğer Eylemler

YNÖNÜ MEYDANI TARYHY GÜNLERYNDEN BYRYSYNY DAHA YA?ADI!

  2 Mart 2011 tarihinde 2.’si düzenlenen Toplumsal Varolu? Mitingi için Ynönü meydanyna toplanan halk tarihi bir kalabaly?y olu?turdu. Annan Plany & Referandum dönemindeki kalabalyklaryn kat kat üzerinde olan kalabalyk,…

FA?YZME KAR?I YÜRÜDÜK! ANKARA ELYNY YAKAMIZDAN ÇEK!

        Baraka Kültür Merkezi’ne ve Baraka’nyn nezdinde Kybrysly Türk halkynyn tüm demokrat, aydyn, bary?çy  ve devrimcilerine yapylmy? olan yapylan fa?ist hakareti protesto etmek amacyyla 3 ?ubat Per?embe…

BARAKA’YA FA?YST PROTESTO! GENÇ MÜCAHYTLER DERNE?Y BARAKA’YI “ZYYARET” ETTY!

  Genç Mücahitler Derne?i isminde bir derne?in bir kaç üyesi Baraka’yy protesto etmek amacyyla 31 Ocak 2011 tarihinde bir “ziyaret” düzenledi. “Or…. Çocuklary” gibi “yaratycy” bir pankart açan bu ?ahyslar,…

YNÖNÜ MEYDANI SALLANDI!

  28 Ocak 2011 tarihinde Sendikal Platform ça?rysy ile gerçekle?tirilen bütük miting ayry pankart ve slogan sorununun gölgesinde ba?lady. Oldukça co?kulu ve renkli olan kortej Peyak binalarynda toplanyp Ynönü Meydany’na…

DEMOKRAT PARTY BARAKA’YI PROTESTO EDEREK SYYAH ÇELENK BIRAKTI

27 Ocak 2011 tarihinde TC Elçili?i önünde eylem gerçekle?tiren Baraka, Barikat ve Yasemin Hareketi’nin eylemi oldukça ses getirdi. Rahatsyz olan çevreler tepkilerini göstermeye ba?ladylar.  Ilk tepki sendikal platformun eylemine deste?ini…

Facebook6k
Twitter2k
646