Category Archives: Diğer Eylemler

FA?YZME KAR?I YÜRÜDÜK! ANKARA ELYNY YAKAMIZDAN ÇEK!

        Baraka Kültür Merkezi’ne ve Baraka’nyn nezdinde Kybrysly Türk halkynyn tüm demokrat, aydyn, bary?çy  ve devrimcilerine yapylmy? olan yapylan fa?ist hakareti protesto etmek amacyyla 3 ?ubat Per?embe…

BARAKA’YA FA?YST PROTESTO! GENÇ MÜCAHYTLER DERNE?Y BARAKA’YI “ZYYARET” ETTY!

  Genç Mücahitler Derne?i isminde bir derne?in bir kaç üyesi Baraka’yy protesto etmek amacyyla 31 Ocak 2011 tarihinde bir “ziyaret” düzenledi. “Or…. Çocuklary” gibi “yaratycy” bir pankart açan bu ?ahyslar,…

YNÖNÜ MEYDANI SALLANDI!

  28 Ocak 2011 tarihinde Sendikal Platform ça?rysy ile gerçekle?tirilen bütük miting ayry pankart ve slogan sorununun gölgesinde ba?lady. Oldukça co?kulu ve renkli olan kortej Peyak binalarynda toplanyp Ynönü Meydany’na…

DEMOKRAT PARTY BARAKA’YI PROTESTO EDEREK SYYAH ÇELENK BIRAKTI

27 Ocak 2011 tarihinde TC Elçili?i önünde eylem gerçekle?tiren Baraka, Barikat ve Yasemin Hareketi’nin eylemi oldukça ses getirdi. Rahatsyz olan çevreler tepkilerini göstermeye ba?ladylar.  Ilk tepki sendikal platformun eylemine deste?ini…

TC ELÇYLY?Y ÖNÜNDE ?OK EYLEM

Baraka Kültür Merkezi, Yasemin Hareketi ve Barikat gazetesi ak?am üzeri Türkiye Cumhuriyeti Elçili?i önünde 27 Ocak 2011’de ?ok bir eylem gerçekle?tirdi. Eylemciler Toplumsal Varolu? Mitingi ady verilen 28 Ocak 2011’de…

Facebook6k
Twitter2k
646