PAŞALAR PAPAZLAR

Baraka Okuma Tartışma Grubu, Michalel A. Lebowitz’in 21. Yüzyıl İçin Sosyalizm isimli kitabını bitirdi. Lebowitz’in kitabı çerçevesinde 21. Yüzyılda sosyalizm deneyimi, 19. Ve 20. Yüzyıllardaki kökenleri ile bağlantısı içerisinde tartışıldı. Bu çerçevede Yugoslav öz yönetim deneyimlerinden, günümüzün Venezüellasına kadar yaşanan pratikler masaya yatırılarak neo-liberal saldırı koşullarında sosyalizmin olanakları tartışıldı. Baraka Okuma Tartışma grubu, 16 Haziran Perşembe akşam saat 18:00’dan itibaren katılan tüm kişilerin hemfikir olması ile Niyazi Kızılyürek’in Paşalar Papazlar isimli kitabını okumaya karar verdi. Paşalar Papazlar’ın ortaya koyduğu perspektiften hegemonya ilişkileri çerçevesinde Kıbrıs sorununu yeniden ve farklı bir gözle değerlendirmek isteyen herkesi, perşembe akşamları  kültür merkezimize bekliyoruz.