Lefke Ziyareti

2006 yylynyn ba?ynda, Gemikona?y’nda bir askeri ABD tersanesi in?a edilece?i yönünde bazy haberler gazetelerde yer bulmaya ba?lady. Bunun üzerine böyle bir adym atylmasy durumunda bölge halky ile ortak bir tavyr alabilmek için, 19 ?ubat 2006 tarihinde bölgede iyi ili?kilere sahip oldu?umuz Lefke Çevre Tanytma Derne?i’ni ziyaret ettik.

Lefke Çevre Tanytma Derne?i’nin o gün düzenlemi? oldu?u a?aç dikme etkinli?ine de katylyp onlarca fidan diken Baraka aktivistleri, ardyndan derne?in Lefke içerisindeki lokaline giderek konuyu görü?tüler. Böyle bir adym atyldy?y takdirde birlikte bir kampanya organize etmek konusunda mutabakata vardylar.