DİREN KIBRIS

Birleşik Kıbrıs Partisi, Baraka Kültür Merkezi, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi, Devrimci Komünist Birlik  tarafından organize edilen Diren Kıbırs eylemi dün akşam Taşkınköy Parkı’nda gerçekleştirildi. Grup Baria, Arda Gündüz, Sol Anahtarı ve Türkiye’den Marsis grubunun sahne aldığı etkinliğe, İsmail Işılsoy ve Yaşar Ersoy okudukları şiirleriyle, Baraka Tiyatro Ekibi ise kısa skeçiyle katkı koydu. Halayların çekilip sloganların atıldığı etkinlikte bağımısızlık ve halkların kardeşliği özlemi ön plana çıktı.

 

14 AĞUSTOS ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ BİR KIBRIS İÇİN DİRENİŞ GÜNÜ

14 Ağustos 1974! Ada’nın bugüne kadar süregelen bölünmüşlüğünün eşik noktası!
Bizler tam 39 yıldır apoletlerin gölgesinde kurulmuş, namluların ucunda şekillenmiş ve şimdi ise yeni dikilen camilerin heybetinde, ilahiyat fakültelerinin duvarlarıyla biçimlenmiş bir düzenin ağırlığında ezilmekteyiz.

*
Kıbrıs’ın kuzeyi üzerinde emperyalizmin çıkarlarının savunuculuğunu üstlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin işgali 39’uncu yılında.

İşgalin 39 yıllık bilançosu ise bugün itibariyle bizler için ürkütücü boyutlardadır. Ada’nın kuzey coğrafyasında yaşayan bizler her yönüyle bir kimlik aşınması yaşamakta; artık olmaktan ziyade, var olamamak durumuyla yüzleşmekteyiz.

Asimilasyon politikalarıyla kültürel benliğimiz, Ankara’nın İMF ve Dünya Bankası menşeli paketleriyle ekonomik gücümüz ve değerlerimiz, milliyetçilik ve Türkçülük politikalarıyla ideolojimiz, sunni islam saldırganlığı ile de manevi değerlerimiz gasp edilmekte, müdahalelerle başkalaştırılmaya devam etmekte.

İşgalin ada üzerindeki etkilerinin toplamı ise siyasi iradeden yoksun, kendi geleceği doğrultusunda karar verme hakkı elinden alınmış, kendi kaderini tayin hakkı gasp edilmiş, özne değil nesne konumuna konulmuş ve düzenin kuklaları ile çıkışsızlığı yatıştırılmaya çalışılan bir toplumsal yapının oluşmasına neden oldu.

Tarihsel süreç içerisinden bugüne önümüzde bizlerin yüzleşmek zorunda olduğu iki olgu vardır.

Ya emperyalistler ve işgalciler tarafından bize layık görülen kader karşısında boyun eğip, sistemin çarklılarına karışmak…

Ya da kendi kaderimizi tayin etme, özgürce yaşama hakkında ısrar ederek, egemenlerin çizdiği tarihle yüzleşmek, işgalciden hesap sormak ve yeni bir ülke için yok edicilerimize karşı direniş ve isyan bayrağını açmak…

Ve bizler tarih karşısında hesap sormaktan; yok olmakta değil, yaşam hakkında, işgalcinin karşısında boyun eğmekte değil dik durmakta, emperyalistin karşısında teslim olmakta değil, bağımsızlıkta, işgalcinin karşısında tutsaklıkta değil özgürlükte, sömürenin karşısında düzende değil devrimde ısrar ediyoruz…

*
14 Ağustos, Türkiye’nin ikinci müdahaleyi gerçekleştirdiği tarih… Bizler için bu gün işgale ve emperyalist müdahalelere karşı bir direniş ve başkaldırı günüdür; özgürlüğün, bağımsızlığın ve barışın bayrağının dalgalanacağı bir adaya özlemin günüdür…
Bizler, barıştan, özgürlükten, birleşik, bağımsız ve sosyalist bir Kıbrıs’tan yana örgütler olarak 14 Ağustos’ta bir araya gelerek, işgale karşı haykıracağız…
Asimilasyon politikalarına karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

İMF ve Dünya Bankası patentli ekonomik paketlere karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK
Sunni-islam dayatmalarına, manevi değerlerimizin gasp edilmesine karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK
Siyasi irademizin yok sayılmasına, kuklalar cumhuriyetine karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK
İşgalin bekçilerine, işbirlikçilerine ve yalakalarına karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK
Emperyalist işgallere, kapitalist dayatmalara karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK
Tüm yabancı askeri üstlere, NATO’nun ordularına karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK
Yurdumuz üzerindeki ekolojik tahribata karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK
Cinsiyet ayrımcılığına karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

Sermayeye, sömürüye ve ayrımcılığa karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK
*
Halkların kardeşliği için…

Bağımsız, birleşik ve sosyalist bir Kıbrıs için…

Barış için…

Kendi kaderimizi kendimiz belirlemek için…

Zaferlerimizin ve yenilgilerimizin bize ait olacağı bir yaşam için
İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK
Birleşik Kıbrıs Partisi, Baraka Kültür Merkezi, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi, Devrimci Komünist Birlik

Diren Kıbrıs’a Halkevleri ve ÖDP’den Destek Mesajları

Diren Kıbrıs Fragman

Diren Kıbrıs Fragman 2