Du Bakali N’olecak

Du Bakali N’olecak

Yazan: Aziz Nesin, Oyunlaştıran: BTE

Gösterim Tarihleri: Aralık 2004, Temmuz, Ağustos 2005 

 

Du Bakali N’olecak, Aziz Nesin’in öyküsünden, Baraka Tiyatro Ekibi tarafyndan oyunla?tyrylmy? ve do?açlamalarla zenginle?tirilerek Kybrys’yn güncel sorunlary da metne eklenmi?tir. Ylk gösterimi Aralyk 2004’te, Aziz Nesin’i anma gecesinde Baraka lokalinde yapylan oyun, 2005 Temmuz ve A?ustos aylarynda Akdo?an Festivali ve güney Lefko?a’daki Garda? Kültür Merkezi’nde de sahnelenmi?tir. Du Bakali N’olecak, her geçen gün kötüle?en, yozla?an bozuk düzene ra?men hiçbir ?ey yapmadan beklemenin sonucunda bireyleri ve toplumu nelerin bekledi?ini mizahi bir uslupla anlatmaktadyr ve izleyicileri ya?ama müdahale etmeye davet etmektedir.

 

Oyun Metni
Oyun Metni