GÖÇ YASASINA HAYIR

GÖÇ YASASINA HAYIR

    

14 Kasym 2009 tarihinde Baraka Kültür Merkezi ve Kybrys Türk Ö?retmenler Sendikasy (KTÖS), Golden Tulip Otel’in açyly?y sonrasynda otel kar?ysynda “Göç Yasasyna Hayyr” pankarty açarak, Türkiye tarafyndan Kybrysly Türklere dayatylan  Kamu Çaly?anlary Maa?, Aylyk (Maa?-Ücret) ve Di?er Ödenekleri Yasa Tasarysy”ny protesto etti.

    VYDEO YÇYN TIKLAYINIZ