BARAKA VE KIBHAD’DAN BASIN AÇIKLAMASI

BARAKA VE KIBHAD’DAN BASIN AÇIKLAMASI


 Kültür Dairesi’nin, derneklere mali yardım çerçevesinde başvuran onlarca derneğe yaptığı katkı, Baraka Kültür Merkezi ve Kıbrıs Havaları Derneği’ne keyfi ve yasa dışı olarak verilmemiştir. İçerisinde devlet ve dernek temsilcilerinin bulunduğu Kurulda oybirliği ile alınan karar bu iki dernek için kültür dairesi müdürü tarafından keyfi olarak uygulanmamıştır. Bu konuyu kamuoyuyla paylaşmak ve bundan sonra yapacaklarını açıklamak için Baraka ve Kıbrıs Havaları Derrneği temsilcileri, 12 Ocak Perşembe günü saat 13.30’da Kültür Dairesi önünde bir basın açıklaması yapmışlardır.