BARAKA AKTİVİSTLERİ HASTANEDE BİLDİRİ DAĞITTI

 Baraka Kültür Merkezi aktivistleri bugün (21 Şubat Salı) sabah saatlerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde bildiri dağıtarak sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesini protesto ettiiler. “SAĞLIK HAKTIR SATILAMAZ” başlıklı bildiriyi, poliklinik önünde dağıtan Barakacılar, hastalardan ve hasta yakınlarından olumlu tepkiler ve destek aldılar. Gönüllü olduğu iddia edilen “katkı”nın, hastalar tarafından ödenmek zorunda bırakıldığı ve hastaların kayıt işlemlerini yaptırabilmek için önce vezneye yönlendirildiği de gözlemlenerek kayıt altına alındı.

 Baraka aktivistleri, herkesin eşit kaliteli ve parasız sağlık hakkını savunmak için eylemlerine devam edecek. 23 Şubat Perşembe günü saat 13.30’da Sağlık Bakanlığı önünde renkli bir protesto eylemi gerçekleştirilercek. Barakacılar, paraya çok ihtiyacı olduğu anlaşılan Sağlık Bakanlığı’na yardımcı olmak için vatandaşlardan para dilenecek ve toplanan “katkı”lar Sağlık Bakanlığına verilecek.

 

Bu sabah Hastane önünde dağıtılan bildiri ise şöyle:

 

SAĞLIK HAKTIR SATILAMAZ !

 

 

·         İşbirlikçi UBP hükümetinin, dıştan aldığı talimatlar doğrultusunda halka reva gördüğü eziyetlere bir yenisi eklendi… Özelleştirmeler, güvencesiz çalıştırma, yoksulluğa mahkum etme, emeklilik yaşının arttırılması, dinsel gericilik, polis şiddeti ve şimdi de HASTANENİN PARALI HALE GETİRİLMESİ !

 

·         Sağlık hizmetlerinin piyasaya açılarak fiyatlandırılması kabul edİlemez. Sağlık hakkı temel ve evrensel bir haktır ve her insanın eşit, kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

 

·         Halklar arasında ayrımcılık yaratılarak “Nasıl olsa hastaneden biz yararlanmıyoruz” söylemi altında göçmenlerin ve aslında hastaneden yararlanmak dışında şansı olmayan onbinlerce yoksul insanın hakları bir gecede buharlaştırılmak isteniyor.

 

·         Sermayenin saldırısına karşı, halkımızın sağlık, eğitim, ulaşım, barınma, çevre, enerji, iletişim ve barış içinde yaşama haklarını savunmaya devam edeceğiz.

 

·         Tabiplerimizi ve sağlık personelimizi işbirlikçi hükümetin Anayasaya ve insan haklarına aykırı bu uygulamasına uymamaya çağırıyoruz.

 

·         Bu insafsız uygulamaya karşı tepkimizi sağlık emekçilerine değil,  sermeye partilerine ve onlara talimatlar veren, emperyalizmin üllkemizdeki taşeronu TC Devletine yöneltmeliyiz.

 

·         Halkın sağlığını satılığa çıkaranlar, yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını bilmelidirler…

 

 

 

 

BARAKACILAR SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE SAGGULLİLİ EYLEM YAPTI

 

 Bugün (23 Şubat Perşembe) öğlen saatlerinde Sağlık Bakanlığı önünde toplanan Barakacılar, kaldırımda mendil açarak dilendiler. Toplanan paralar, sağlık hizmetini satılığa çıkaran, hasta insanları vezne önlerinde bekleten Sağlık Bakanlığı’na iletilerek, bu uygulamaya son verilmesi talep edildi.

 

 Bakanlık önünde “UBP Sağlığa Zararlıdır” pankartı açan Baraka Kültür Merkezi aktivistleri,“Sağlık haktır satılamaz” sloganları attılar. Yoldan geçenlere bildiri dağıtılmasının ardından sona eren eylemde topalan paralar Bakan’a iletilmek istendi. Ancak, hastanelerde “bağış” ve “katkı” adı altında, Anayasa’ya aykırı olarak para toplayan Bakanlık, Barakacıların bağışını kabul etmedi. Bunun üzerine paraların toplandığı saggulli Bakanlık önüne bırakıldı.

 

 Baraka Kültür Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nı derhal bu yanlış ve insan haklarına aykırı uygulamadan vaz geçmeye davet ederken, halkı da hakkını aramaya ve sağlığın satılmasına direnmeye çağırdı.