CEMYL ÇYÇEK, ERCAN KAV?A?INDA PANKARTLAR VE SLOGANLARLA PROTESTO EDYLDY

 

15 Kasym törenlerine katylmak için adamyza gelen Türkiye’nin Kybrys Y?lerinden de Sorumlu Devlet Bakany Cemil Çiçek, Baraka’nyn da içerisinde oldu?u sendikalarmve demokratik kitle örgütleri tarafyndan protesto edildi. Çiçek’in Ercan Havaalany’na indi?i saatlerde Ercan kav?a?ynda bulu?an 100 ki?iye yakyn KTÖS, KTAMS, YKP ve Baraka üyeleri, pankartlar ve sloganlarla Cemil Çiçek’i protesto ettiler.

“Bu Memleket Bizim”, “Cemil, paketini de al evine dön”, “Cemil Bey, maa?ynyz ne kadar?” yazyly pankartlar açan eylemciler, Çiçek’in Ercan Havaalany VIP salonundan çyky?ynyn ardyndan seslerini yükselttiler ve Çiçek aracyyla havaalanyndan ayrylyrken yslyklar, alky?lar ve sloganlarla protesto eylemi yaptylar.