Hade gene beleşe denize… Acapulco’ya beleşe girdik!

            

  

Baraka Kültür Merkezi’nin gerçekleştirdiği “beleşe denize” eylemi başarı ile sonuçlandı.

 

 

Barakacılar iki hafta sonra aynı eylemi bu sefer de başka bir yerde tekrar edeceklerini açıkladılar.

 

 

Baraka tarafından yapılan çağrı ile Pazar günü saat 15.00’de Girne’de bulunan Acapulco’nun önünde toplanan kalabalık, alkış tutup slogan atarak işletmenin içerisine girdi. Anayasal bir hak olan (yüz metrelik kıyı şeridi boyunca denize girmek kimse tarafından engellenemez ve giriş ücrete bağlı tutulamaz)  ücretsiz denize girme hakkını savunmak ve sahillere girişi ücrete bağlı kılan işletmelerin hiçbir toplumsal ve yasal meşruluğunun olmadığını kanıtlamak için gerçekleştirilen eylemlerin ilki başarıyla sonuçlandı.

 

 

“Sahiller hakkımız söke söke alırız” ve “Denizler halkandır halkın kalacak” sloganları ile kumsala kadar yürüyen Barakacılar, basın açıklamasının okunmasının ardından alkışlarla topluca denize girdiler.

 

 

Baraka aktivisti Serdar Durukan tarafından okunan basın açıklamasının tam metni şöyle:

 

 

Değerli Basın Emekçileri ve Değerli Halkımız,

 

                            

 

Bugün burada en doğal ve anayasal haklarımızdan birini kullanmak;  denize girmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Ve duyarlı yurttaşların, örgütlü bir şekilde savunduklarında haklarını elde edeceklerinin bir kanıtı olarak beleşe denize girmiş bulunuyoruz.

 

                             

 

Bildiğiniz gibi ülkemiz bir ada ülkesi olmasına rağmen özellikle Girne bölgesinde denize girmemiz neredeyse imkânsız hale getirilmiştir. Kamusal olana, halkın olana saldırının bir parçası olarak en güzel sahillerimiz otellere veya özel işletmelere kiralanmayı ve bu otel veya işletmeler, denize girişi adeta haraca bağlamıştır. Bir sahile otel yapmak veya bir plajı işletme amaçlı kiralamak, kimseyi o kumsalın veya denizin sahibi yapmaz. Plajlar ve denizler hepimizindir, buralara girmek için bizden para talep edilmesi kabul edilemez. Otelin veya işletmenin hizmetlerinden yararlanmayacaksak denize ücretsiz girmek hakkımızdır.

 

                                            

 

Ülkemizdeki Anayasa ve Yasalar da bize bu hakkı açıkça vermektedir. Anayasa’nın 38’inci maddesi “yurttaşların yüz metrelik kıyı şeridi içerisine girmesi kimse tarafından engellenemez ve giriş ücrete bağlı tutulamaz” demektedir. Plajların Kullanım ve Denetimi Yasası’nda da; yurttaşların plajlara girmesinin kimse tarafından engellenemeyeceği ve plajlara girişte yurttaşlardan herhangi bir ad ve koşul altında ücret talep edilemeyeceği belirtilmektedir. Yasa’ya göre bu kurallara uymayanlar suç işlemiş sayılırlar ve 25,000 TL para veya bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Dolaysıyla plaja girerken bizden para isteyenler bir suç işlemiş olmaktadırlar. Gelmiş geçmiş tüm hükümetler de bu suça göz yummaktadır. En ufak bir trafik cezasında vatandaşın ensesine binen, demokratik eylemlerde sendikacı ve öğrencileri tutuklamaktan çekinmeyen polis ise söz konusu olan zengin otel ve işletme sahipleri olunca, açıkça işlenen bu suç karşısında sessiz kalmaktadır.

 

                                        

 

Plajların Kullanım ve Denetim Yasasını uygulamak, polisin de yardımıyla gerekli denetimleri yapmak İçişleri Bakanlığı’nın ve Belediyelerin görevidir. İçişleri Bakanlığını ve ilgili Belediyeleri derhal bu görevi yapmaya, plajlara baskın düzenlemeye ve Yasalara uymayıp halkı soyanları cezalandırmaya  çağırıyoruz.

 

                                      

 

Halkımızı da internetten kolayca bulabilecekleri veya Baraka Kültür Merkezi lokalinden kendilerine verebileceğimiz anayasa ve ilgili yasayı edinmeye ve plajlara girişte haklarını savunarak para ödememeye davet ediyoruz. Zorluk çıkartılması durumunda da cep telefonu veya kamera aracılığı ile görüntüleri kaydetmeye ve bize ulaştırarak ya da internet aracılığı ile ifşa etmeye çağırıyoruz.

 

                                    

 

Bizler, bugün burada meşru haklarını örgütlü bir şekilde savunan insanların karşısında hiçbir gücün duramayacağını yeniden görmüş olduk. Bu eylemimizin burada bitmemesi, sembolik kalmaması için herkesi ve özellikle de tüm demokratik kitle örgütlerini duyarlı olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

 

                        

 

Beleşe denize girme hakkımızı bu hakkı tüm yurda yayana dek farklı sahillerde artırarak kullanmaya devam edeceğiz.

 

                         

 

              İlginize teşekkürler…