Emeğimizin, Bedenimizin, Haklarımızın Peşindeyiz

Yoksulluğun her geçen gün arttığı, yapılan artışlara rağmen asgari ücretin eriyip gittiği, zamların hız kesmeden üzerimize geldiği bu koşullarda hem evin tüm yükünü sırtında taşıyan hem de iki kuruş para kazanmak için emek sömürüsüne uğrayan, mobbinge maruz kalan ama yine de iş yerinde gözden ilk çıkarılan kadınlar olarak; emeğimizin peşindeyiz!

Taciz, tecavüz ve kadın cinayeti vakaları adanın her yerinde kadın çocuk demeden kız kardeşlerimizi bizden alırken hala sığınma evine, çocuk izlem ve şiddeti önleme merkezlerine bütçe ayırmayıp bunun yerine biz kadınlara hiç utanmadan “analık”, “karılık” vaazı veren ve temel haklarımıza saldıran Din İşlerine tonlarca para akıtan hükümet; bedenimiz ve hayatımız için peşindeyiz!

İnsanca yaşam için kamusal kreş, yaşlı bakım evleri, kamusal çamaşırhaneler ve yemekhaneler gibi taleplerimizi yinelemek, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması mücadelesini yükseltmek, sosyal hizmetlerin altını boşaltıp Alo 183’ü bakanlık müdürünün boş işlerine tercih eden zihniyete karşı çıkmak için sokaklardayız; haklarımızın peşindeyiz!

Toplandık! 8 Mart Çarşamba(bu akşam) saat 17:30’ ta Kumsal Parkı’nda toplanıp meclise yürüyoruz. Emeğimizin, Bedenimizin, Haklarımızın Peşindeyiz! Hesaplaşmaya geliyoruz!