Baraka Kültür Merkezi Eğitim Bakanlığı’na Karnesini Verdi

Baraka Kültür Merkezi olarak bugün Eğitim Bakanlığı önünde geride bıraktığımız eğitim yılı ve başımıza yıkılan eğitim sistemi hakkında basın açıklaması gerçekleştirdik. Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Batak’ın yaptığı kısa bir konuşmadan sonra Eğitim ve Spor Sorumlusu Onur Bütüner basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasının ardından Eğitim Bakanlığı önüne hükümetin karnesi bırakılarak eylem sonlandırıldı. Basın açıklamasının tamamı şu şekildedir;

Değerli basın emekçileri, değerli halkımız,

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının son haftasına girmiş bulunuyoruz. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler adına, oldukça zor ve çileli geçen bir eğitim yılını daha, ortaokul ve liseler için geride bıraktık, ilkokullar için de yarın dağıtılan karnelerin ardından geride bırakacağız…

Baraka Kültür Merkezi olarak bizler, Eğitim Bakanlığına hatırlatmak isteriz ki, yarın itibariyle tatile sadece öğrenciler çıkıyor. Karneye yansıyan notları ne olursa olsun, sorun ve sıkıntılarla dolu bu eğitim yılını tamamlayan öğrencilerin, tatil yapmak en doğal hakkıdır. Ancak o sorunları çözmek bir kenara dursun, daha da büyüten siz yetkililerin burada kalıp çalışması gerekiyor!

Çalışmaya, “parasız, bilimsel, demokratik ve laik” eğitimin Anayasal bir hak olduğunu ve bunun el yordamıyla değiştirilemeyeceğini öğrenerek başlanabilir. Ayrıca bir kez daha ısrarla vurguluyoruz. Kıbrıslı Türk halkının laik ve bilimsel değerlere sahip çıktığını, AKP’ye doğrudan biat eden hükümetinizin de, geçmişte “ha kuran kursu ha tenis kursu” diyen düzen içi muhalefetin de öğrenip anlaması şarttır.

Bizler, bir sonraki eğitim yılı başında yine burada olacağız. Çünkü görüyoruz ki sizler, her eğitim yılı başında gelenek haline gelen “eğitim yılı sorunlu başladı” manşetlerinden rahatsız olmuyorsunuz! O nedenle Baraka Kültür Merkezi olarak bizler de gereken rahatsızlığı verip yaz boyunca, bütünleme sınavlarına çalışırmışçasına kafanızı kaldırmadan çalışmanızı gerektirecek talepler listemizi açıklıyoruz:

İnanç özgürlüğünden uzak, tek bir dinin tek bir mezhebini eğitim kitaplarında görmek istemiyoruz. Eğitim müfredatı yeniden, tıpkı Anayasa’da yazdığı gibi laik olup, bilimsel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlerle ele alınmalıdır. 

Parasız, bilimsel, demokratik ve laik eğitim Anayasal bir haktır. Eğitimde eşitsizlik yaratmak ise suçtur! Bugün, yeni dönem kayıtları için devlet okulları, bakanlığın bilgisi dahilinde, kayıt ücreti alacağını duyurur hale gelmiştir. Dahası, kıyafet ücreti, tuvalet kâğıdı dahil olmak üzere temizlik malzemelerinin de yer aldığı ihtiyaç listesi dağıtılmaktadır.
Ülkemizde okul ve öğretmen eksikliği ayan beyan ortadayken, öğretmen kadroları, bile isteye genişletilmemekte, toplu taşımanın olmadığı ada yarımızda öğretmenler her gün ada yarımızın farklı bir bölgesinde yer alan okula gönderilmektedir. Tüm bunların gerekçesi olarak da kaynak olmadığı, bütçenin açılmadığı bahanesine sığınılmaktadır. Bahaneler diyoruz çünkü aynı kaynak sermayenin sahip olduğu okullar söz konusu olduğunda, sağlanmış oluyor ve bütçeler açılıyor, teşvik de veriliyor, muafiyet de uygulanıyor, prim desteği de sağlanıyor. Yani, hükümet eliyle özel okul ve dershaneler cazip hale getiriliyor ve bu da hali hazırda yarışmacı anlayışın hâkim olduğu eğitim alanında eşitsizliği daha da büyütülüyor. Devlet okulları âtıl vaziyette bir kenara bırakılırken, öğrenciler üvey evlat muamelesi görüyor.

Talebimiz tüm özel eğitim kurumlarına verilen teşvik, hibe ve muafiyetlerin bir an önce durdurulması, bu kurumların denetlenip vergilendirilmesi ve elde edilecek bütçe kaleminin kamusal eğitim için kullanılmasıdır. Ayrıca öğretmen sayısının bir an önce artırılması, ülkemizde yaşayan yabancı çocuklar için Türkçe öğrenebilecekleri kurslar açılması ve alan öğretmenlerinin istihdam edilmesi gerekmektedir.

Baraka Kültür Merkezi olarak bizler, tam gün eğitimi savunuyoruz. Tam gün eğitimin, sadece öğrencilerin eğitsel faaliyetlerine ve güvenliğine değil, başta özel sektör olmak üzere, çalışma yaşamına da toplu taşımaya da fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Tam gün çalışmak zorunda olan aileler, soygunculuğa varan özel okullara veya etütlere mahkum edilmemeli, çocukları için kamusal bir hizmet alabilmeli, çocuklar da nitelikli vakit geçirebilmelidir. Hatta Eğitim Bakanlığı olarak yaz aylarında da çocuklardan sorumlusunuz! Özellikle ailesi çalışan çocukların güvenli, nitelikli, kendilerini geliştirebilecekleri bir tatil geçirmesi sizin görevinizdir. Bugün okullarımız değil tam gün, yarım gün dahi eğitim verilebilecek durumda değildir. Tüm bunlar için her şeyden önce eğitim alanında, veli inisiyatifleri de dahil olmak üzere tüm kamuoyunun görüş ve önerilerine açık, bilimsel ve rasyonel plan ve programa ihtiyaç vardır.

Sıvaları düşen, tavanları dökülen, sıhhi tesisat ve elektrik hatların sıkıntılar olan veya hiç çalışmayan, betona boğulmuş, toprak alanı sınırlı olan okulların derhal bilimsel veriler aracılığıyla ele alınması gerekmektedir. KTMMOB tarafından açıklanan risk analizine bağlı kalınarak, analizde risk sınırını geçen okulların statik raporlamalar ile güçlendirilmesi, diğerlerinin ise aynı rapor uyarınca iyileştirilmesi ve günümüz standartlarına uygun biçimde tasarlanan yeni okullar için acilen bütçe açılması gerekmektedir.

Başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere hükümet, uzun yıllardır eğitim alanında ileriye doğru somut hiçbir adım atmamıştır. Yaratmak istediği gerici ve muhafazakâr yapının, rekabete ve para düzenine dayalı, ücrete tabi yapının, tıpkı okullarda düşen tavanlar gibi altında kalmıştır.

Baraka Kültür Merkezi olarak bizler, kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve nitelikli eğitim talebimizin bir kez daha altını çizerken, hazırlamış olduğumuz karneyi Eğitim Bakanlığına bırakıyoruz.

Hal ve gidişat: 0

Ana Dersler

Kamusal Bilimsel Nitelikli Eğitim: 0

Öz Bakım Temizlik ve Tertip: 0

Bilim Sanat Kültür ve Beden Eğitimi: 0

Sorumluluk Alma: 0

Başladığı İşi Bitirme: 0

Alan Dersleri

Özelleştirme ve Piyasalaştırma: 10

Sermayeye Yardım ve Yataklık: 10

Halk Düşmanlığı: 10