DENYZLERY ANMA ETKYNLY?Y

 

   


Baraka, 68 ku?a?y devrimcilerinden Türkiye Halk Kurtulu? Ordusu (THKO) önderleri Deniz Gezmi?, Yusuf Arslan ve Hüseyin Ynan’yn Türkiye’de fa?ist cunta tarafyndan katledili?lerinin 38. yylynda Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i’nin ça?rysyyla düzenlenecek olan anma etkinli?ine katyldy. Ba?ymsyz, sosyalist, özgür bir Türkiye ve dünya istemiyle yylmadan mücadele verdikleri için 1971 Türkiye fa?ist cuntasynyn mahkemeleri tarafyndan idama mahkum edilen Deniz, Yusuf, Hüseyin 6 Mayys 1972’de idam edildiler. Mirasy günümüz Kybrysly Türk Devrimci Hareketi’ne dahi y?yk tutan Denizler’i ve ?anly mücadelelerini Kybrys’yn kuzeyinde de ?iirler ve ?arkylarla andyk. Sol Anahtary düzenlenlenen etkinlikte Deniz, Yusuf, Hüseyin anysyna bir dinleti sundu. Sol Anahtary’nyn konseri için tyklayynyz