8 Mart 2004

Dünya Emekçi Kadynlar Günü nedeniyle 6 Mart ve 8 Mart tarihlerinde Baraka’da bir etkinlik düzenledik.

6 Mart 2004 ak?amy gerçekle?en film gösteriminde ahlak, gelenekler, din gibi olgulardan yolaçykarak kadynyn basky ve smürü altynda tutulmasyny konu alan, gerçek olaylardan yola çykylarak hazyrlanmy? Magdelene Sisters isimli film izlenerek tarty?yldy.

  

8 Mart tarihinde ise Baraka lokalinde; kokteyl, ?iir ve müzik dinletisi ile ba?layan bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, “Kadynyn Toplumsal Ya?amdaki Yer(sizli?)i” konulu bir serbest kürsü tarty?ma formu ile sonuçlandy.