Lefke Bildirisi

 

13 A?ustos 2002

  Çar?amba

        

Ynsan olabilmek.

  

Ya?amak, üretmek, sevmek, sevilmek, payla?mak, haykyrmak… Bunlarsyz mutlu olunabilir mi hiç?

  

Arkada?syz bir ya?am dü?ünebilir misin? Sevgisiz bir hayat kurgulayabilir misin? Konu?madan, isyan etmeden durabilir misin? Yoksa sadece etrafyndaki olumsuzluklara burun kyvyryp, hayatyn sadece mutlu yanlaryny my görürsün?

  

Mutluluk güzel ?eydir elbette. Ama mutlulu?un ço?almasynyn ko?ullaryndan biri de olumsuzluklary azaltmaya çaly?mak de?il mi?

  

At gözlüklerimizi kenara atmanyn vakti gelmedi mi artyk?

  

Biz ba?ka bir kültürün mümkün oldu?una inanan, insana insan oldu?u için de?er veren, insanca ya?am için bugünden bu ko?ullary yaratma u?ra?y veren, Baraka Kültür Merkezi olarak 17 A?ustos 2002 Cumartesi günü; ülkemizin çok büyük bir çevre sorunu olan CMC’yi her yönü ile tanymak, yaratty?y felaketi görmek, çevre sorununun bölge insany üzerinde yaratty?y etkiyi onlarla konu?arak payla?mak amacyyla Lefke ve Gemikona?y bölgesine bir gezi düzenliyoruz.

  

Elbette bu sorunu bu gezi ile çözece?iz diye bir iddiamyz yok. Amacymyz ülkemizdeki bu çevre felaketini her yönüyle irdelemek ve çözümünde bir adym daha ileri nasyl gidilebilirli?i tarty?maktyr.

  

E?er sen de ya?ady?yn alany iyisiyle, kötüsüyle sahipleniyorsan, daha güzel günlerin özlemi içindeysen; seni de bu geziye bekliyoruz.

    

Unutma! SENSYZ BYR KY?Y EKSY?YZ…

    

17 A?ustos Cumartesi Saat 10:00’da Baraka Kültür Merkezi önünden otobüs kalkacaktyr.

      

BARAKA KÜLTÜR MERKEZY

 

Ba?ka Bir Kültür Mümkün